Ana içeriğe atla

Osmanlı'da İlk İsyan Eden- İlk Bağımsız Olan Milletler Kimlerdir?

   Osmanlı Devleti döneminde, milliyetçilik akımının etkisi ve ayrılıkçı amaç ile ilk isyan eden millet Sırplar; ilk ayrılan ve bağımsızlığı ilan eden millet ise Yunanlılardır.

   Rusya'nın da desteği ile Sırplar 1806 yılında Kara Yorgi önderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçilik akımının etkisi ile isyan eden ilk millet oldu. Bu dönemde 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı yaşandı. Savaş boyunca Belgrat'ta isyan devam etti. Savaş sonucunda 1812'de imzalanan Belgrat Anlaşması ile Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Sırplara imtiyazlar (ayrıcalıklar) verildi. 1829'da Edirne Anlaşması ile özerk hale gelen Sırbistan; 1878 Berlin Anlaşması'nda Karadağ ve Romanya ile birlikte bağımsızlığına kavuştu.

   Yunanlılar (Rumlar) Mora Yarımadasının güneyinde, 1821'de Osmanlı Devletine karşı milliyetçilik akımının etkisi ile bir isyan başlattı. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanı kısa sürede bastırdı. Avrupalı devletler (İngiltere- Fransa- Rusya) ise Yunanlıların arkasında yer aldı. Hatta Osmanlı'ya karşı savaş ilan edip 1827'de Osmanlı donanmasını Navarin'de yaktılar. Rusya Osmanlı ile savaşmaya devam etti. 1829'da Osmanlılar ile Ruslar arasında Edirne Anlaşması imzalandı. Anlaşma gereğince Yunanistan bağımsız oldu. Böylece Yunanistan Osmanlı Devletinden ayrılan ilk millet oldu. Osmanlı Devleti bu olay ile hem içeride hem de dışarıda, büyük sosyal, siyasal, askeri, ekonomik problemlerle yaşamaya ve dağılmaya doğru ilerledi.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN
1878 Balkanlar

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl