7 Temmuz 2020 Salı

Osmanlı'da İlk İsyan Eden- İlk Bağımsız Olan Milletler Kimlerdir?

Yorum Yap
Sponsor

   Osmanlı Devleti döneminde, milliyetçilik akımının etkisi ve ayrılıkçı amaç ile ilk isyan eden millet Sırplar; ilk ayrılan ve bağımsızlığı ilan eden millet ise Yunanlılardır.

   Rusya'nın da desteği ile Sırplar 1806 yılında Kara Yorgi önderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçilik akımının etkisi ile isyan eden ilk millet oldu. Bu dönemde 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı yaşandı. Savaş boyunca Belgrat'ta isyan devam etti. Savaş sonucunda 1812'de imzalanan Belgrat Anlaşması ile Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Sırplara imtiyazlar (ayrıcalıklar) verildi. 1829'da Edirne Anlaşması ile özerk hale gelen Sırbistan; 1878 Berlin Anlaşması'nda Karadağ ve Romanya ile birlikte bağımsızlığına kavuştu.

   Yunanlılar (Rumlar) Mora Yarımadasının güneyinde, 1821'de Osmanlı Devletine karşı milliyetçilik akımının etkisi ile bir isyan başlattı. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanı kısa sürede bastırdı. Avrupalı devletler (İngiltere- Fransa- Rusya) ise Yunanlıların arkasında yer aldı. Hatta Osmanlı'ya karşı savaş ilan edip 1827'de Osmanlı donanmasını Navarin'de yaktılar. Rusya Osmanlı ile savaşmaya devam etti. 1829'da Osmanlılar ile Ruslar arasında Edirne Anlaşması imzalandı. Anlaşma gereğince Yunanistan bağımsız oldu. Böylece Yunanistan Osmanlı Devletinden ayrılan ilk millet oldu. Osmanlı Devleti bu olay ile hem içeride hem de dışarıda, büyük sosyal, siyasal, askeri, ekonomik problemlerle yaşamaya ve dağılmaya doğru ilerledi.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN
1878 Balkanlar

Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder