Ana içeriğe atla

Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir?

1789 Fransız İhtilalinin dünyaya yaydığı milliyetçilik (ulusçuluk) fikri, Osmanlı’yı olumsuz etkiledi. Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan birçok millet, milliyetçilik akımının etkisiyle, bağımsızlık isteğiyle, XIX. yüzyıldan itibaren ayaklanmaya başladı. Böylece imparatorluk parçalanmaya, çözülmeye başladı.

Yüzyıllarca Osmanlı içinde din ve mezheplerini özgürce yaşayan gayrimüslim (Müslüman olmayan) milletler, Avrupalı emperyalist (sömürgeci) devletlerin ki bunların başında Rusya gelir, kışkırtması ile Osmanlı otoritesine karşı gelmeye başladı. Özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Çarlık Rusyası, ‘’Panslavizm’’ politikası (bütün Slavları birleştirme) ile kendisi gibi Slav milletinden olan Balkan uluslarını kendisine bağlamak için ayaklandırdı.

Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisiyle ilk ayaklanan millet Sırplar oldu. 1812 Bükreş Anlaşması ile Osmanlı’dan imtiyaz (ayrıcalık) elde eden ilk millet de Sırplar oldu. Sırplar, 1829 Edirne Anlaşması ile Osmanlı’dan özerklik elde ederken, 1878 Berlin Anlaşması ile Osmanlı’dan tamamen bağımsız oldu.

Osmanlı Tarihi’nde milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı’dan ayrılan, bağımsızlığı ilan eden ilk millet ise Yunanlılar (Rum) oldu. Yunanlılar 1829 Edirne Anlaşması bağımsız oldu.

Sırasıyla;

1829 Edirne Anlaşması: Yunanlılar Osmanlı’dan ayrıldı.

1878 Berlin Anlaşması: Sırbistan, Karadağ Romanya Osmanlı’dan ayrıldı.

1908’de Bulgaristan Osmanlı’dan ayrıldı.

1912’de I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk Osmanlı’dan ayrıldı. Arnavutluk Osmanlı’dan ayrılan son Balkan milleti oldu.

1914-1918 I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’dan ayrılan son millet ise İngilizlerin kışkırtmasıyla Araplar oldu.

Yazar: Ali ÇİMEN


Yorumlar

 1. Her Şey Sened-i İttifak İle Başladı.( 1808 )

  YanıtlaSil
 2. Sened-i İttifak ile yukarıdaki konu arasında bağlantıyı nasıl kurdunuz acaba?

  YanıtlaSil
 3. Padişahın yetkisinin paylaşılması,mutlak iradenin sekteye uğratılması ile ilişki kurmaya çalışmıştır. Hâlbuki değişen dünya ve mutlakiyetlerin yerini milliyetçilik ile demokrasi anlayışının almasını pas geçersen Osmanlı'nın parçalanmasını da Senedi ittifak ile ilişkilendirirsin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sened-i İttifakla nasıl bağlantı kurdular, anlamadım...

   Sil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd