Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Fransız Devrimi'nin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir?

1789 Fransız İhtilalinin dünyaya yaydığı milliyetçilik (ulusçuluk) fikri, Osmanlı’yı olumsuz etkiledi. Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan birçok millet, milliyetçilik akımının etkisiyle, bağımsızlık isteğiyle, XIX. yüzyıldan itibaren ayaklanmaya başladı. Böylece imparatorluk parçalanmaya, çözülmeye başladı.

Yüzyıllarca Osmanlı içinde din ve mezheplerini özgürce yaşayan gayrimüslim (Müslüman olmayan) milletler, Avrupalı emperyalist (sömürgeci) devletlerin ki bunların başında Rusya gelir, kışkırtması ile Osmanlı otoritesine karşı gelmeye başladı. Özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Çarlık Rusyası, ‘’Panslavizm’’ politikası (bütün Slavları birleştirme) ile kendisi gibi Slav milletinden olan Balkan uluslarını kendisine bağlamak için ayaklandırdı.

Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının etkisiyle ilk ayaklanan millet Sırplar oldu. 1812 Bükreş Anlaşması ile Osmanlı’dan imtiyaz (ayrıcalık) elde eden ilk millet de Sırplar oldu. Sırplar, 1829 Edirne Anlaşması ile Osmanlı’dan özerklik elde ederken, 1878 Berlin Anlaşması ile Osmanlı’dan tamamen bağımsız oldu.

Osmanlı Tarihi’nde milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı’dan ayrılan, bağımsızlığı ilan eden ilk millet ise Yunanlılar (Rum) oldu. Yunanlılar 1829 Edirne Anlaşması bağımsız oldu.

Sırasıyla;

1829 Edirne Anlaşması: Yunanlılar Osmanlı’dan ayrıldı.

1878 Berlin Anlaşması: Sırbistan, Karadağ Romanya Osmanlı’dan ayrıldı.

1908’de Bulgaristan Osmanlı’dan ayrıldı.

1912’de I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk Osmanlı’dan ayrıldı. Arnavutluk Osmanlı’dan ayrılan son Balkan milleti oldu.

1914-1918 I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı’dan ayrılan son millet ise İngilizlerin kışkırtmasıyla Araplar oldu.

Yazar: Ali ÇİMEN


Yorumlar

 1. Her Şey Sened-i İttifak İle Başladı.( 1808 )

  YanıtlaSil
 2. Sened-i İttifak ile yukarıdaki konu arasında bağlantıyı nasıl kurdunuz acaba?

  YanıtlaSil
 3. Padişahın yetkisinin paylaşılması,mutlak iradenin sekteye uğratılması ile ilişki kurmaya çalışmıştır. Hâlbuki değişen dünya ve mutlakiyetlerin yerini milliyetçilik ile demokrasi anlayışının almasını pas geçersen Osmanlı'nın parçalanmasını da Senedi ittifak ile ilişkilendirirsin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sened-i İttifakla nasıl bağlantı kurdular, anlamadım...

   Sil

Yorum Gönder