Vilayat-ı Selase Nedir?

Kosova, Selanik, Manastır vilayetlerine Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen ad Vilayat-ı Selase'dir. Osmanlı Devleti döneminde Makedonya bölgesi bu biçimde tanımlandı. Kimi kaynaklara göre Üsküp vilayeti de  Vilayat-ı Selase içerisinde yer aldı.

Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonlarına doğru Rumeli Eyaletindeki Kosova, Manastır ve Üsküp sahasını belirtirken Vilayat-i Selase tabirini kullandı. Bugünkü Makedonya bölgesi içindeki bu saha doğuda Pindus, batıda Ohri Gölü, güneyde Olimpos ve Pindus, kuzeyde ise Sar Planına ile çevrilidir. Bir başka görüşe göre; ''Osmanlı idarî teşkilatında “vilâyât-ı selâse” olarak tanımlanan Makedonya bölgesi, Balkan yarımadasının güneybatısını teşkil etmekte, Selanik vilayetinin tümünü, Kosova ve Manastır vilayetlerinin Arnavutluk’tan geri kalan kısmını kapsamaktadır.''


Makedonya
Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

Mucize ÜNLÜ, ''MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE XIX. YÜZYILDA BALKANLARDA OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI: VİLÂYÂT-I SELÂSE ÖRNEĞİ''

Ahmet ALTINTAŞ, ''MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ''

http://www.kalkandelenliler.org/makedonya/Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?