Ana içeriğe atla

Mareşal Fevzi Çakmak Kimdir? Kısaca

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre (3 Ağustos 1921- 2 Ocak 1944) görev yapan Genelkurmay başkanıdır. Yine T.C.'nin ilk Genelkurmay Başkanıdır. Atatürk ile birlikte T.C.'nin iki mareşalinden biridir. TBMM'nin ilk Milli Savunma Bakanıdır. Atatürk ile tanışıklığı 1909 Cumalı Manevralarına dayanır. 

  Odu ve siyasetin birbirinden ayrılmasına taraftardır. 3 Mart 1924'te Genelkurmay Başkanlığının Bakanlar Kurulu dışına çıkarılmasını ve ordunun siyasetten ayrı tutulmasını desteklemiştir. Tercihini ordudan yana kullanarak siyasi görevlerinden istifa etmiştir.  1876'da İstanbul'da doğan Fevzi Çakmak, 1895'te Harbiye'yi bitirdi. 1898'de Kurmay Okulu'ndan kurmay yüzbaşı olarak çıktı. Yaklaşık 14 yıl Balkanlarda görev yaptı. Osmanlı Harbiye Nazırlığı ve I. Ordu müfettişliği gibi görevlerde bulundu. Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya geldiği 27 Nisan 1920'de, tüm meclis tarafından törenle karşılandı. Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal Paşa'nın en güvendiği isimlerden biri olarak sürekli komuta kademesinde, başkomutanın en yakınında oldu.

  2 Ocak 1944'te yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı. Bu durumu içine sindiremedi. Bu yüzden İnönü'ye kırgın kaldı. Hatta istemediği ve sevmediği siyasete, askerlikten emekli olduktan sonra tekrar atıldı. Demokrat Parti ve Millet Partisi'nde siyaset yaptı. Askerlik yetenekleri ne kadar güçlü ise siyasi yetenekleri o kadar zayıf olan Fevzi Çakmak, emeklilik döneminde kendini yıprattı. 1950'de ise yaşamını yitirdi. Vatansever, askerlik kimliğine şevkle bağlı, disiplinli, hırslı, lider kişilikli, sadık, uyumlu, sakin ve soğukkanlı yapısıyla Türkiye'nin kuruluşuna imza atan isimler arasında anıldı.

Fevzi Çakmak Kimdir? Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça için Ayrıca BKZ.↴ 

Cumhuriyetin En Uzun Süreli ve İlk Genelkurmay Başkanı Kimdir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/cumhuriyetin-en-uzun-sure-gorev-yapan.html

Çakmak Hattı Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/cakmak-hatti-nedir.html


Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd