Ana içeriğe atla

Jön Türklerin Tahttan İndirdiği İlk Padişah Kimdir? (KPSS- Kısaca)

  Sultan Abdülaziz, Jön Türkler (Genç Osmanlılar) tarafından Osmanlı tahtından indirilen ilk padişahtır. 30 Mayıs 1876'da, askerlerin ve medrese öğrencilerinin de katıldığı darbe girişimi ile tahttan indirilmiş; yerine yeğeni V. Murat geçmiştir. Osmanlı aydınları tarafından tahttan indirilen ilk padişahtır. Ayrıca yabancı ülkelere geziye çıkan tek Osmanlı padişahıdır.

Sultan Abdülaziz
   Osmanlı Devleti dağılma dönemi sürecinde siyasi, ekonomik, askeri ve mali yönlerden problemler yaşadı. bu sorunlarının çözümünün Meşrutiyet olduğunu iddia eden Osmanlı aydınları Mithat Paşa liderliğinde Abdülaziz'i tahttan indirmeye karar verdiler. Sık sık görüştükleri yeğeni V. Murat da Meşrutiyet taraftarı ve batı kültürüne açık bir kişilikti. V. Murat'ın da kabul etmesi ile Abdülaziz'in tahttan indirilmesi kararlaştırıldı. "Erkan-ı Erbaa" Mithat Paşa liderliğinde plan hazırladı. Şeyhülislamdan fetva alındıktan sonra plan uygulanmaya başlandı. Askeri birlikler hazırlıklarını tamamladı. Medrese öğrencileri de plan dahilinde dersleri boykot etti.

  30 Mayıs 1876'da, askeri birlikler ve Harbiye öğrencileri komutanlarının emri ile Dolmabahçe Sarayını abluka altına aldılar. Sultan Abdülaziz Dolmabahçe'den çıkarılarak Topkapı Sarayı'na götürüldü. 

  Kendisine III. Selim'in dairesi ayrıldı. Devrik padişah burada; " Beni de amcam Selim gibi bitirecekler" demiştir. Daire o gece yağan yağmurdan su almıştı. Çoluk çocuk sırılsıklam kaldılar. Daire, tadilat yapılmadan oturulacak bir halde değildi. Bunun üzerine devrik sultan, kendi isteği ile Fer'iye Sarayı'na nakledildi. 3 gün sonra ise (4 Haziran 1876) bilek damarları kesilmiş bir halde odasında bulundu. Şüpheli ölümü, yeğeni V. Murat'ı akıl ve ruh sağlığı açısından derinden etkiledi. Yeğeni V. Murat sadece 93 gün tahtta kalacak ve o da amcası gibi akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesi ile hal'edilecekti (tahttan indirilecekti).

Derleyen: Ali ÇİMEN

→V. Murat'ın 93 Günlük padişahlığı- Öncesi ve Sonrası Yaşananlar↔Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/07/v-muratin-93-gunluk-padisahligi-oncesi.html

→Yurt dışı gezisi yapan ilk ve Son Osmanlı Padişahı↔Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/yurtdisina-geziye-cikan-ilk-osmanli.html

→Mısır Eyaleti'ne Seyahat Eden İlk ve Tek Osmanlı Padişahı↔Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/misir-eyaletine-seyahat-eden-ilk-ve-tek.html

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, Abdülaziz, Cilt:1, İstanbul 1988, s. 179-185. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay