Mısır Eyaletine Seyahat Eden İlk ve Tek Osmanlı Padişahı Kimdir?

     Sultan Abdülaziz, Osmanlı Tarihi'nde Mısır eyaletine seyahate giden ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. 4 Nisan- 1 Mayıs 1863 tarihleri arasında gönderilen davet üzerine, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla; İstanbul-İskenderiye-Kahire-İzmir- Çanakkale gezisine çıkmıştır. Sultan Abdülaziz, bu gezinin masraflarının tamamını kendi özel bütçesinden karşılamıştır.


    Yavuz Sultan Selim döneminde (I. Selim 1512-1520), 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları (Mısır Seferi) ile Memlük Türk Devleti'nden Suriye ve Mısır eyaletleri alınmıştı. Mısır, stratejik bakımdan Doğu Akdeniz'in çok önemli bir yerindeydi. XIX. yüzyıl başlarında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması ile Osmanlı Devleti'nin bölgede otoritesi sarsılmıştı. Bu sorun sonrası süreçte; her ne kadar Mısır eyaleti Osmanlı'ya bağlı bir konumda olsa bile tabiri caiz ise ayrı bir hükümet olmuş gibiydi.

 
   Dönemin devlet adamlarının teşviki ile bölgenin siyasi bağlılığını da kuvvetlendirmek adına Mısır Valisi İsmail Paşa'nın daveti kabul edildi. 1863'te Feyz-i Cihad Vapuru ile Mısır'a gidildi. Bölge halkı büyük bir sevgi gösterisi ve coşku ile padişahlarını karşıladı. Padişah Abdülaziz, ziyafet ve törenlerden bir hayli memnun kaldı. Mısır Valisi İsmail Paşa ve amcası Abdülhalim Paşa'yı Nişan-i Osmani ile taltif etti (ödüllendirdi). 

 
    Bu gezi ile  padişah, Mısır'da gövde gösterisi yaparak otorite sağladı. Fakat süreç içerisinde, 1882'de Mısır, Britanya'nın (İngiltere) kontrolüne girdi.NOT: Yurt dışı seyahati yapan ilk ve tek Osmanlı padişahı da Abdülazizdir.
  Ayrıca BKZilk yurt dışı gezisine çıkan Osmanlı Padişahı Kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2014/04/yurtdisina-geziye-cikan-ilk-osmanli.html


Ayrıca BKZilk yurt içi gezisine çıkan Osmanlı Padişahı kimdir?

http://www.sessiztarih.net/2020/06/ilk-yurt-ici-gezisine-cikan-osmanli.html


Derleyen: Ali ÇİMEN
  


Kaynakça:

→Mehmet MERCAN, ''Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi), ''Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, Eylül 2017, s.459-474.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.
    

Yorumlar