Ana içeriğe atla

İlk Yurt İçi Gezisine Çıkan Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Halkın şikayetlerini dinlemek, ülkenin durumunu yerinde görmek gibi amaçlar ile ilk kez yurt içinde geziye çıkan padişah II. Mahmut'tur. Ayrıca en çok yurt içi seyahati yapan da II. Mahmut'tur.

    II. Mahmut, 1828 yılının sonlarına doğru Büyükçekmece ziyareti ile yurt içi gezilerinin açılışını yaptı. Küçükçekmece, Hadımköy, Silivri, Tekirdağ, Edirne gibi yörelerde hem dinlendi ve avlara katıldı; hem de halkın durumuna yakından tanık oldu. Sırasıyla 1831'de Gelibolu-Çanakkale-Edirne; 1833'te Gemlik-İzmit; 1833'te Kartal-Gebze-İzmit gezileri yaptı. 29 Nisan- 23 Mayıs 1837'de ise son yurt içi gezisini; Varna-Şumru-Silistre-Rusçuk-Tırnova-Edirne-Çorlu gezisini gerçekleştirdi.

   II. Mahmut bu gezilerinde; askeri birlikleri teftiş etti, çeşitli açılışlar yaptı. En önemlisi ise yaptığı ıslahatları halka tanıtıp yerinde görmek istemiştir.


II. Mahmut
Derleyen: Ali ÇİMENKaynakça:

→Mehmet MERCAN, ''Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi), ''Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, Eylül 2017, s.459-474.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.

Yorumlar

 1. II. Mahmud’un 1837 yılında gerçekleştirdiği Rumeli gezisine katılan Helmuth von Moltke’nin gözlemleri şöyledir:
  “Padişah her yerde çok önemli miktarda para bırakıyor ve bunlardan önce ikamet
  ücretleriyle yolculuğun sebep olduğu masraflar ödeniyor, geri kalanından padişaha isim
  üzerine listeleri sunulmuş olan fakirler paylarını alıyor.
  Yalnız camilerden değil, kiliselerden de tamire muhtaç olanlara para veriliyor. Ne
  olurdu bu paralar asıl ellere geçmiş olsaydı! Çünkü memurların çok yaygın ve derinlere
  kök salmış olan ahlâksızlığı, hükümetin savaşmak zorunda olduğu en çetin engel!
  Yakın köylerin halkı hükümdarlarını selamlamak için yolda sıralanıp duruyorlar.
  Alayın gerisinde padişahın darphane emini ve hazinedarı Ermeni Duhsoğlu, ağır yüklü bir
  araba ile geliyor, her yeni halk topluluğunun önünde duruyor ve bir hayli ağırlıkta gümüş
  paraları köylülere dağıtıyor''

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay