Ana içeriğe atla

Atatürk'ün Yazdığı Askeri Eserler

  Mustafa Kemal Atatürk, 1908 II. Meşrutiyet sonrası askeri taktikler- stratejiler üzerine incelemelerde ve araştırmalarda bulunmuştur. Askeri manevralara katılmış, tuttuğu inceleme notlarını kitaplaştırmış ya da önemli askeri kuramsal kitapları çevirmiştir. Katıldığı savaşlarda tuttuğu raporlar da araştırmacılar tarafından tespit edildikçe kitaplaştırılmıştır. Aşağıda Atatürk'ün askerlikle ilgili tespit edilen çalışmaları (1908-1918) kronolojik sıra ile verilmeye çalışılmıştır:

1908 Takımın Muharebe Talimi

  Alman General Litzmann,"Seferber Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri" adlı kitabın I. bölümünün; Selanik 3'üncü Ordu karargâhında görevli Kurmay Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal tarafından Almanca'dan Osmanlıca yazı diline çevrilmesi ile oluşturulan askeri eğitim kitabıdır. 1908'de Selanik'te, Asır matbaasında basılmıştır. Kitap, en küçük birlik olan askeri takımın eğitimi ile ilgilidir.

1909 Cumalı Ordugâhı, Süvari, Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları

   Kolağası Mustafa Kemal Bey'in 1909'da katıldığı Cumalı Manevrası sırasında, burada uygulanan askeri taktik ve uygulamaları not alıp bu notlar ile ilgili yazdığı askeri kitaptır.

Kitap ile ilgili Özet Bilgi için BKZ.↴

Kitap ile ilgili, Ayrıntılı BİLGİLER için BKZ.↴

1911 Bölüğün Muharebe Talimi

  Alman General Litzmann tarafından yazılan ''Bölük Muharebe Eğitimi'' adlı askeri kitap Önyüzbaşı Mustafa Kemal Bey tarafından Osmanlıca yazı diline çevrilmiştir. Birliklerin muharebe eğitimlerinin geliştirilmesi amacı ile çevrilmiştir.

1911 5.Kolordu Erkân-ı Harbiye Tâbiye ve Tatbikat Seyahati

  Mustafa Kemal Bey'in 5. kolordunun 19- 20 Nisan 1911'de yaptığı askeri tatbikatı ile ilgili tuttuğu notlar ve krokiler mevcuttur. "Taktik Tatbikat Gezisi 1" adı ile Genelkurmay ATASE başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

→ 3 Haziran 1911 Birinci Ta’biye Meselesinin Halli 
     (Birinci Taktik Meselesinin Çözümü)

   8 Şubat 1911'de Birinci Şube Müdürü Albay Pertev Bey’e hazırlatılan sorulardan oluşan “Birinci Ta’biye Meselesi (Birinci Taktik Meselesi)” adlı yazıya; 3 Haziran 1911'de, 5’inci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey'in verdiği cevapları içerir. Kitap, “Birinci Ta’biye Meselesinin Halli İçin Notlar” ve “Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Birinci Şu’besi tarafından Birinci Ta’biye Mes’elesi Olarak gönderilen "Mes’elenin Sûret-i Hallidir" adlı başlıklardan ibarettir.

1915 Arıburnu Muharebeleri Raporu

  Mustafa Kemal Bey'in Çanakkale Savaşları- Arıburnu Cephesinde yazdığı raporlardır. Askeri taktik kitabı ya da çevirisi değildir. Rapor, M. Kemal Bey'in 19. Tümen Komutanlığında görevli bulunduğu dönemde, Arıburnu'nda ilk çıkarma günü olan 25 Nisan 1915'den, Anafartalar Grup Komutanı olarak atandığı 8-9- Ağustos 1915 tarihine kadar yaşanan olayların konu edildiği günlük raporlardan oluşur. Türk Tarih Kurumu tarafından basılmıştır.

→1916 Talim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar (Askeri Eğitim Öğretime Dair Görüşler)


   Şubat 1916'da kaleme almıştır. Askeri eğitimin amacı ve bu eğitimin kaç aşamada olacağı eserde belirtilmiştir. İlk kez Genelkurmay ATESE başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

→1916 Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
(Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler)


   Eserin aslı Osmanlıca 7 sayfadan ibaret olup 1916'da matbaa harfleri ile Edirne Sanayi Mektebi matbaasında basılmıştır. İki bölümden oluşur. I. bölümde taktiksel sorunların çözümü, II. bölümde ise emir yazımı ile ilgili öğütlerden oluşur. 1989'da ilk kez Harp Akademileri Komutanlığı tarafından basılmıştır.

→1918 Zâbit ve Kumandan İle Hasb-i Hal
(Subay ve Komutan İle Sohbet)
   
  Balkan Savaşlarındaki ağır yenilgi sonrası M. Kemal Bey'in yakın arkadaşı Nuri (Conker) Bey tarafından ''Zabit ve Kumandan'' adlı askeri kitap yazılır. Bu sırada Sofya Askeri Ateşemiliteri görevinde olan Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey, kitabı 1914'te okur. Kitapla ilgili değerlendirmeler yapar. İlerde, bu değerlendirmeleri yayınlamayı planlar. 1918'de de Zabit ve Kumandan İle Hasbihal adı ile yayımlar. M. Kemal Bey, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında yaşadıklarından bahseder. Selanik'i kaybetmenin acısından ve savaşılmadan teslim edilmesine duyduğu kinden bahseder. Bir subayda bulunması gereken nitelikleri anlatır. Ordudaki aksaklıkları hataları ve bunlar için sunduğu çözüm yollarını anlatır. Savaşların kaybedilmesini bu aksaklıklara ve hatalara bağlar.

Atatürk'ün Yazdığı Eserler →Özet Kronolojik Sıralama İçin BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/ataturkun-yazdigi-askeri-kitaplarin.html

Atatürk'ün Yazdığı Tüm Eserlerin İsimleri Nelerdir?→Ayrıca BKZ.

Kaynakça:

Mustafa Kemal, TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2008.

Mustafa Kemal, BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, II. Baskı,  Ankara 2009.

Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal, Birinci Ta'biye Meselesinin Halli-3 Haziran 1911Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2011.


16'ncı Kolordu Komutanı Mustafa KemalTalim ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar (Edirne Sanayi Mektebi Matbaası 1916)Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2011.


Mustafa Kemal, Taktik Tatbikat Gezisi 1, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, II. Baskı, Ankara 2011.Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı HâlGenelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 2010.

Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ün Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına Dair ÖğütleriGenelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1990.

Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, Türk Tarih Kurumu yayınları, Sayı:XVI, 1990.
    
→ Mustafa Kemal, (Atatürk'ün Askerlik ile İlgili Kitapları) Cumali Ordugahı Tabiye ve Tatbikat Seyahati, Cumhuriyet Kitapları- Yenigün Haber Ajansı Basın-yayıncılık, Ağustos 1998. (Nurer Uğurlu Başkanlığında kurul tarafından hazırlanmıştır.)


→Dr. Hüzeyin ÖZLÜ, "Atatürk’ün “Ta’lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar”Adlı Eserinin Liderlik ve Eğitim Anlayışı Açısından Analizi", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:13, Sayı:49, Bahar 2012, s. 217-240.

→ Dr. Hüseyin ÖZLÜ, "Atatürk’ün yazdığı “Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler” adlı eserin onun liderlik özellikleri açısından analizi"Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt:12, Sayı: 48, Güz 2011, s. 815-838.
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl