Türkiye II. Dünya Savaşı'na Katıldı mı?

     Hayır. Türkiye II. Dünya Savaşı'na fiilen (eylem olarak) katılmamıştır. Savaş dönemi (1939-1945) boyunca aktif silahlı tarafsızlık politikası gütmüştür. Avrupa şehirlerinin yıkıldığı, Akdeniz'in kaynadığı bu dönemde, daha önceki savaş tecrübelerini göz önüne alan Türkiye; savaş dışında kalmaya ve çeşitli anlaşmalar yapıp sınırlarını korumaya özen göstermiştir.


   Ancak savaş sonrası kurulacak Birleşmiş Milletler'e, üye olacak ülkeler için bir koşul getirildi. 1 Mart 1945'e kadar başta Almanya'ya, Mihver ülkelere savaş açmış olan ülkeler BM'ye kabul edilecekti. Bu yüzden Türkiye, savaşın bitmesine yaklaşık 1 hafta kala, 23 Şubat 1945'te, sembolik biçimde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

   Savaşan tarafların ağır baskılarına rağmen Türkiye, denge siyaseti izleyerek bu savaşa dahil olmadı. II. Dünya Savaşı'nın başlarında başta Almanya olmak üzere Mihver Devletler Türkiye'yi kendi yanında savaşta istiyordu. 1943'te durum değişince bu sefer Mihver Devletler Türkiye'nin savaşta tarafsız kalmasını, Müttefikler ise kendi saflarında savaşa girmesini istedi. 

   Savaş dönemlerinde, Trakya bölgesinden Rodos Adası'na kadar hemen Türkiye'nin dibinde Alman ve İtalyan askeri güçleri teyakkuz durumunda beklemiş, Suriye ve Irak'da mihver hükümetler oluşmuştu. Türkiye, savaşan ülkeler tarafından çevresi kuşatılmış bir ülke konumundaydı. Trakya'da (Çakmak Hattı) ve  Doğu sınırlarında güvenlik önlemi alan Türkiye, kendi kaynakları ile ayakta kalmaya çalışmış; denge politikası gütmüş; savaşan ülkelerin kışkırtmalarına (Refah Şilebi Faciası) karşı soğukkanlılıkla hareket ederek, bu kışkırtmalara aldanmamıştı. Savaşan iki bloktaki ülkelerle dostluk ve saldırmazlık anlaşmaları imzalamış, topraklarını güvende tutmaya çalışmıştı. 


II.DÜNYA SAVAŞI ile İlgili BKZ.↴

II. Dünya Savaşı'na Katılmayan Ülkeler Kimlerdir?Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2014/02/ii-dunya-savasina-katilmayan-ulkeler.html

Çakmak Hattı Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/cakmak-hatti-nedir.html

Refah Şilebi Olayı Nedir? Ayrıca BKZ↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/refah-silebi-olayi-ozet.html

II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Aldığı Tedbirler Nelerdir? Ayrıca BKZ↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinda-turkiyenin-aldigi.html

II. Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerin Liderleri Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-devletlerin.html

II. Dünya Savaş'na Katılan Mihver Ülkeler Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-mihver.html

II. Dünya Savaş'na Katılan Müttefikler Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinda-muttefik-devletler.html

II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları Nelerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasinin-sonuclari-nelerdir.html


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

İsmet İNÖNÜ, ''II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Tarafsızlığı'', 1948. BKZ.↴
http://www.ismetinonu.org.tr/ikinci-dunya-savasi-surecinde-turkiyenin-tarafsizligi-ismet-inonu-1948/

→Fatma Rezzan ÜNALP, ''İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE’NİN SAVAŞ DIŞI KALMA POLİTİKALARI VE SONUÇLARI'', Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergisi, Cilt 1, Sayı: 45, 2020, s. 201-221.

Genel Ağdan Ulaşmak için BKZ.↴
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kdeniz/issue/51186/667276


1941- AyasofyaYorumlar