Ana içeriğe atla

Refah Şilebi Olayı (Özet)

   II. Dünya Savaşı'nın en kızgın döneminde, İngiltere'den sipariş edilen denizaltıları  teslim almak üzere, 200 kişilik mürettebatı ile Mersin'den 23 Haziran 1941'de ayrılan Refah Şilebi'nin, hangi ülkeye ait olduğu hala netlik kazanmayan denizaltıdan atılan torpil sonucu batırılmasıyla meydana gelen faciaya Refah Şilebi Olayı denir.

   Faciada resmi rakamlara göre; gemi kaptanı ve filo komutanı dahil olmak üzere 168 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi ise sağ olarak kazadan kurtuldu. Kazanın duyulması sonrası TBMM soruşturma komisyonu kurdu. Sorumlular hakkında davalar açıldı. Dönemin Savunma ve Ulaştırma bakanları istifa etti. Sorumlu tüm kişiler kasıt olmadığı gerekçesiyle suçsuz bulundu. Gemide yaşamını yitirenlere şehitlik onuru ancak 1951'de resmen verildi. Eski bir geminin güvenliksiz ve korumasız bir biçimde Akdeniz'e açılması, açıldıktan bir kaç saat sonra kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından iki torpille batırılması, hem Türkiye hem de dünya siyasetinde tartışmalara yol açtı.

   Refah Şilebi faciasına dair birçok senaryo türetildi. Almanya İngiltere'yi, İngiltere Almanya'yı sabotaj yapmakla suçladı. Fransa'nın gemiyi yanlışlıkla batırdığı iddia edildi. İtalyanların gemiye sabotaj yaptığı ya da torpille batırdığı da iddialar arasına girdi. Fakat hiçbir dönem kimin yaptığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadı. Olayla ilgili kesin olan en önemli şey ise, bu facianın, Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na girmesi için tasarlanmış bir tezgah olduğudur.

II. Dünya Savaşı'nda Refah Şilebi Olayı Nedir? Ayrıntılı Anlatım ve Kaynakça için BKZ.↴


Hazırlayan: Ali ÇİMEN
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Gülbank Duası Nedir?

      Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir.   Gülbanklar genellikle Türkçe ve topluca edilen dualardır.  Allah'a yalvarıp yakarma için söylenen dualardır. Yapılacak, ortaya konulacak iş; hayır, mutluluk, başarı getirsin diye yapılan dualardır.   Osmanlıca sözlükte ise Gülbang-ı Muhammedî, ezan demektir. Yeniçeri Gülbankı    Özellikle Bektaşilik, Mevlevîlik ve diğer bazı tarikatlarda çok yaygın bir dua geleneğiydi. Osmanlı Devleti'ndeki en stratejik askeri bölüklerden biri olan Yeniçeri Ocağı'nda bu gelenek yüzlerce yıl sürdürüldü. Yeniçeriler Bektaşîydi,  Ocağ-ı Bektaşîyân'dı.   Ayrıca  Mehteran Bölüğünde mehterbaşı da gülbank okurdu.      Özellikle tarihi Edirne Kırpınar Yağlı güreşlerinde ve diğer yağlı güreşlerde gülbank geleneği günümüze dek sürdürülmüştür. Yine esnaf teşkilatı olan Ahilikte, çıraklık, kalfalık ve ustalık törenl