II. Dünya Savaşı'nın Sonuçları (Özet)

* Müttefik Kuvvetler, Mihver Devletleri mağlup etti.

* İtalya'da faşizm, Almanya'da Nazizm yenilgiye uğradı. Dünya Faşizm tehlikesinden kurtuldu. Almanya 4 işgal bölgesine ayrılarak Müttefiklerce parçalandı.

* Savaştan en karlı çıkan devletler, ABD ve SSCB oldu.

* Asya, Afrika ve Ortadoğu'da himaye altında yaşayan toplumlar milli bağımsızlık mücadelesi vermeye başladılar. İngiltere ve Fransa Hindistan, Cezayir, Filipinler gibi bölgelere bağımsızlık vermek zorunda kaldı.

* SSCB'nin 1930'lu yıllardaki sışlanma süreci sona erdi. Savaş sırasında Almanya'yı mağlup etmesi, kendisinin kurtarıcı olarak görülmesine yol açtı.

* Japonya, ABD tarafından işgal edildi.

* Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu.

* Filistin topraklarında resmen bağımsız bir İsrail Devleti kuruldu (1948).

* Çin komünist rejime geçti.

* Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Romanya gibi Doğu Avrupa ülkeleri komünist rejime geçti.

* Savaşta altmış milyon civarında insan kaybı yaşandı. SSCB nüfusunun % 13'ünü, Almanya % 10'unu, Polonya ise % 16'sını kaybetti.

* Tarihte ilk kez atom bombası kullanıldı.

*Almanya savaş sonrası Doğu ve Batı olmak üzere iki farklı ülkeye ayrıldı.

* ABD ile SSCB arasında Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya iki farklı kutba ayrıldı.

*ABD Batı Bloku'nu SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) ise Batı Bloku'nu oluşturdu.

* Batı bloku ülkeleri ABD önderliğinde NATO'da buluşurken, Doğu Bloku ülkeleri SSCB önderliğinde bir diğer askeri pakt olan Varşova Paktı'nda buluştu.

* Para düzenini sağlamak amacıyla  Vaşintın'da (Washington) Uluslararası Para Fonu (IMF) kuruldu.

* Savaş sırasında bir çok şehir tahrip oldu. Fabrikalar, limanlar, köprüler, yollar, demir yolları yok edildi.

* Savaş sırasında işlenen insanlık suçları (Nazilerin ölüm kampları) ''Soykırım'' olarak adlandırıldı.

* Tarım, sanayi ve ticaret savaş sırasında durma noktasına geldiğinden dünya ekonomisi bozuldu.

* Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948'de ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi''ni kabul etti.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar