Ana içeriğe atla

I. TBMM'nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir? KPSS/YKS/LGS

     TBMM 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra Anadolu'da otoriteyi ele almaya başladı. Bu durumdan hoşnut olmayan İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri, azınlıkları da kışkırtmak sureti ile Anadolu'da ayaklanmalar çıkardı. Meclisin otoritesine girmek istemeyen bazı Kuvay-ı Milliyeciler de TBMM'ye karşı isyanlar çıkardı. Tüm bu isyanlara TBMM çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler şunlardır:

TBMM'ye karşı atılan iftiraları önlemek, halkı bilinçlendirmek amacıyla İrşâd Heyetleri oluşturuldu. Heyetler, Anadolu halkıyla toplantılar yaparak, halka Kurtuluş Savaşı için milli birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 
 Daha geniş bilgi için BKZ. İrşad Heyetleri Nedir?


İç güvenliğin sağlanması amacıyla Seyyar Jandarma Müfrezeleri kuruldu.

Daha geniş bilgi için BKZ. İstiklal Savaşı'nda Seyyar Jandarma Müfrezeleri


TBMM'ye iftira atarak yazılı ya da sözlü biçimde; Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak isteyenlere, isyan çıkaranlara karşı, 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniyye Kanunu çıkarıldı.

Asker kaçaklarını ve casusları, yağmacıları, TBMM'ye karşı isyan çıkaranları ve vatan hainlerini yargılamak amacıyla, 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri Kanunu çıkarıldı.

İstanbul Hükümeti'nin fetvalarına karşı TBMM tarafından karşı fetva çıkarıldı. İstanbul'da Şeyhülislam Dürrîzâde'nin 11 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı'na katılanları ve Mustafa Kemal taraftarlarını dinsizlik, vatan hainliği ile suçladığı fetvaya karşı; Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi başkanlığında 21 kişilik din görevlisi bir heyet tarafından  16 Nisan 1920'de direniş fetvası yayımlandı. 155 müftü ve din bilgini bu direniş fetvasını onayladı. Fetvada ülkenin işgal altında olduğu ve Kurtuluş Savaşı'na katılmanın farz olduğu, İstanbul fetvasının geçersiz olduğu belirtildi.

→İstanbul Hükümeti ile bütün resmi haberleşmeler kesildi.İstanbul Hükümeti'nin yaptığı tüm işlemler yok hükmünde sayıldı.

→İstanbul Hükümeti'nin basın-yayın yoluyla yaptığı karalamalara karşı TBMM Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye gazetesi ile Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını duyurmaya çalıştı.

İstanbul Hükümeti ve Damat Ferit vatan haini ilan edildi.

Kuvay-i Milliye'den düzenli orduya geçiş hızlandırıldı. Bunun yanında Zabit Namzetleri Talimgâhı kurularak savaş için subay yetiştirildi. İsyanlara karşı Kuvay-ı Milliye ve düzenli ordu birlikleri kullanıldı.

Daha geniş bilgi için BKZ. İstiklâl Savaşı'na Subay Yetiştiren Zabit Namzetleri Talimgâhı↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/istiklal-savasi-yillarinda-zabit.html


Derleyen: Ali ÇİMEN
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd