I. TBMM'nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir? KPSS/YKS/LGS

     TBMM 23 Nisan 1920'de açıldıktan sonra Anadolu'da otoriteyi ele almaya başladı. Bu durumdan hoşnut olmayan İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri, azınlıkları da kışkırtmak sureti ile Anadolu'da ayaklanmalar çıkardı. Meclisin otoritesine girmek istemeyen bazı Kuvay-ı Milliyeciler de TBMM'ye karşı isyanlar çıkardı. Tüm bu isyanlara TBMM çeşitli önlemler aldı. Bu önlemler şunlardır:

TBMM'ye karşı atılan iftiraları önlemek, halkı bilinçlendirmek amacıyla İrşâd Heyetleri oluşturuldu. Heyetler, Anadolu halkıyla toplantılar yaparak, halka Kurtuluş Savaşı için milli birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. 
 Daha geniş bilgi için BKZ. İrşad Heyetleri Nedir?


İç güvenliğin sağlanması amacıyla Seyyar Jandarma Müfrezeleri kuruldu.

Daha geniş bilgi için BKZ. İstiklal Savaşı'nda Seyyar Jandarma Müfrezeleri


TBMM'ye iftira atarak yazılı ya da sözlü biçimde; Kurtuluş Savaşı'nı baltalamak isteyenlere, isyan çıkaranlara karşı, 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniyye Kanunu çıkarıldı.

Asker kaçaklarını ve casusları, yağmacıları, TBMM'ye karşı isyan çıkaranları ve vatan hainlerini yargılamak amacıyla, 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri Kanunu çıkarıldı.

İstanbul Hükümeti'nin fetvalarına karşı TBMM tarafından karşı fetva çıkarıldı. İstanbul'da Şeyhülislam Dürrîzâde'nin 11 Nisan 1920'de, Kurtuluş Savaşı'na katılanları ve Mustafa Kemal taraftarlarını dinsizlik, vatan hainliği ile suçladığı fetvaya karşı; Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi başkanlığında 21 kişilik din görevlisi bir heyet tarafından  16 Nisan 1920'de direniş fetvası yayımlandı. 155 müftü ve din bilgini bu direniş fetvasını onayladı. Fetvada ülkenin işgal altında olduğu ve Kurtuluş Savaşı'na katılmanın farz olduğu, İstanbul fetvasının geçersiz olduğu belirtildi.

→İstanbul Hükümeti ile bütün resmi haberleşmeler kesildi.İstanbul Hükümeti'nin yaptığı tüm işlemler yok hükmünde sayıldı.

→İstanbul Hükümeti'nin basın-yayın yoluyla yaptığı karalamalara karşı TBMM Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i Milliye gazetesi ile Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını duyurmaya çalıştı.

İstanbul Hükümeti ve Damat Ferit vatan haini ilan edildi.

Kuvay-i Milliye'den düzenli orduya geçiş hızlandırıldı. Bunun yanında Zabit Namzetleri Talimgâhı kurularak savaş için subay yetiştirildi. İsyanlara karşı Kuvay-ı Milliye ve düzenli ordu birlikleri kullanıldı.

Daha geniş bilgi için BKZ. İstiklâl Savaşı'na Subay Yetiştiren Zabit Namzetleri Talimgâhı↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/istiklal-savasi-yillarinda-zabit.html


Derleyen: Ali ÇİMEN
Yorumlar