İstiklâl Savaşı'na Subay Yetiştiren Zabit Namzetleri Talimgâhı

   1 Temmuz 1920'de, Ankara'da, Cebeci'de, Abidin Paşa Köşkü'nde; İstiklal Savaşı'nın subay ihtiyacını karşılamak için açılan Harp Okuludur.

Abidin Paşa Köşkü ve çevresi- Zabit Namzetleri Karargahı


    Mondros Ateşkes Anlaşması ile ordular dağıtılmış, komutanlar merkeze çekilmiş, Anadolu'nun işgal edildiği bir ortamda, tüm zorluklara karşın Kurtuluş Savaşı başladı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı süreci, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla ciddi bir yol katetti. Yeni Türk Devleti, Anadolu'da doğdu. Fakat Anadolu işgal altındaydı. Bu işgale karşı silahlı halk birlikleri olan Kuvay-ı Milliye yöresel bir kurtuluş çabası içerisindeydi. Bu çaba memleketi topyekûn kurtarmaya çare olamayacaktı. Bunun üzerine 16 Mayıs 1920'de Kuvay-ı Milliyecilerin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasına karar verildi. 

   Düzenli ordu kurma hazırlıkları  hızlanmıştı. Aralık 1920 tarihine kadar düzenli ordu kuruldu. Ordunun asker ihtiyacı ile birlikte subay ihtiyacı da vardı. İstanbul'da Harp Okulu, İstanbul'un 16 Mart 1920'de resmen işgal edilmesi üzerine, 20 Nisan 1920'de kapatıldı. Asker öğrencilerin büyük bir kısmı Anadolu'ya geçerek; Kurtuluş Savaşı'na katılmaya karar verdi. Bu süreçte subay ihtiyacı için hızlandırılmış bir eğitim- öğretim programı planlandı. Harbiye'nin Ankara'da subay yetiştirmesine karar verildi. Harp Okulu mecburen Ankara'ya taşınmıştı. Bu bağlamda Ankara- Cebeci'de, Abidin Paşa Köşkü civarındaki barakalarda, 1 Temmuz 1920'de ''Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgâhı''  açıldı. Kurtuluş Savaşı'nın Subay Yetiştirme Merkezleri açılmıştı. Öğrenciler barakalarda, yerde oturarak eğitim görüyorlardı. Sınıf sıraları ve masaları yoktu. Fevzi Paşa'nın tabiriyle öğrencilerin yatakları perişan vaziyette ve elbise ihtiyaçları vardı. 

   Planlamada, 1 yıllık eğitim süresi dört aylık üç devreye ayrıldı. Ankara'da hızlı bir program ile subay yetiştiren Harp Okulu, ilk mezunlarını 1 Kasım 1920'de asteğmen rütbesi ile verdi. Abidin Paşa Talimgâhı'nda yetişen subaylar, Sakarya ve Büyük Taarruz zaferleriyle bağımsız bir ülke hediye ettiler. 

Abidin Paşa Köşkü


   Kurtuluş Savaşı kazanılıp Lozan Anlaşması imzalanınca; subay yetiştiren Harp Okulu, tekrar İstanbul'da faaliyete geçti (17 Eylül 1923). 
   
Atatürk'ün, talimgâhın ilk mezunlarının verilmesi ile ilgili Okul Şeref Defterine Yazdıkları dikkate değerdir:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya İstiklâl, ya Ölüm! Andıyla yetişen ilk istiklâl subaylarının ordu ve milletimize takdim ve tevdi olunduğunu görmekle bahtiyardır.''Derleyen: Ali ÇİMEN
KAYNAKÇA:

GÜLER, Ali, ''MİLLİ MÜCADELEDE KARA HARP OKULU: FOTOĞRAFLARLA ANKARA ABİDİN PAŞA KÖŞKÜ SINIF-I MUHTELİFE ZABİT NAMZETLERİ TALİMGÂHI '' adlı makalesinden yararlanılmıştır. Adı geçen makaleye Genel Ağ üzerinden ulaşmak için BKZ:
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?