Rumi Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

I. KURAL: RUMİ 1333'e kadar olan tarihleri Miladi Tarihe çevirme


   Tarihin yıl kısmına aradaki 584 yıllık fark eklenir. Tarihin ay kısmına 13 günlük fark eklenir. Miladi Tarih bulunur.

Örnek:

Rumi 10 Temmuz 1324'ün Miladi Tarihe Çevrilmesi:

I. Aşama:

1324+584= 1908

II. Aşama:

10 Temmuz+ 13= 23 Temmuz

Sonuç: Miladi 23 Temmuz 1908

II. Örnek:

Rumi 31 Mart 1325'in Miladi Tarihe Çevrilmesi

I. Aşama:

1325+584= 1909

II. Aşama:

31 Mart+13= 13 Nisan

Sonuç: 13 Nisan 1909


DİKKAT→ Rumi 1334 (1918) yılına kadar Rumi bir tarihi çevirirken Rumi Takvimin başlangıç ayının Mart ayı olduğu unutulmamalıdır. Bazı resmi belgelerde, anılarda, mektuplarda, günlüklerde yıl-ay-gün rakamla belirtilir. Bu gibi durumlarda rakamla yazılan ayın Mart 1. ay hesabı yapılarak çevrilmesi kuraldır. Örneğin; 23.07.1331 Rumi tarihinde ''7'' ile gösterilen ay, miladi ''9.'' aya denk düşer. 

DİKKAT→Doğum tarihleri ay olarak değil de (1.2. ay gibi) numaralı olarak verilirse Mart ayı 1.ay, Ocak ayı 11. ve Şubat ayı da 12. aylardır. Ocak ve Şubat ayları için, Miladi tarihten 585, diğer aylar için Miladi tarihten 584 rakamı çıkarılır.DİKKAT→ Kurallar, Rumi 1334'e (Miladi 1918) kadar geçerlidir. Yılın ilk ayı 1334'de Kânûn-ı Sâni (Ocak) ayına çekilmiştir.

II. KURAL: Rumi 1333'ten sonraki Rumi Tarihleri Miladi Tarine Çevirme:

13 günlük fark ortadan kaldırıldığı için Rumi tarihin sadece yıl kısmına 584 eklenir.

Örnek:

Rumi 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1339'un Miladi Takvime Çevrilmesi

1339+584= 1923

Sonuç: 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1923.

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/hicri-takvim-miladi-takvime-nasl.html

Rumi Takvim nedir? Özellikleri Kısaca Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-nedir-ozellikleri-kisaca.html

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/turklerin-tarih-boyunca-kullandigi.html


Hazırlayan: Ali ÇiMEN

KAYNAKÇA:

→''Rumi,miladi,hicri tarihler nasıl birbirine çevrilir?'', NTVtarih Dergisi, Sayı:20, Eylül 2010, s.8.

→''RUMİ TARİHLERİN MİLADİ VE HİCRİ TARİHTEKİ KARŞILIKLARI İLE MİLADİ TAKVİM HAKKINDA AÇIKLAMA'', T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü. BKZ.
https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/RumidenHicriveMiladiye.aspxYorumlar