Ana içeriğe atla

Rumi Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

I. KURAL: RUMİ 1333'e kadar olan tarihleri Miladi Tarihe çevirme


   Tarihin yıl kısmına aradaki 584 yıllık fark eklenir. Tarihin ay kısmına 13 günlük fark eklenir. Miladi Tarih bulunur.

Örnek:

Rumi 10 Temmuz 1324'ün Miladi Tarihe Çevrilmesi:

I. Aşama:

1324+584= 1908

II. Aşama:

10 Temmuz+ 13= 23 Temmuz

Sonuç: Miladi 23 Temmuz 1908

II. Örnek:

Rumi 31 Mart 1325'in Miladi Tarihe Çevrilmesi

I. Aşama:

1325+584= 1909

II. Aşama:

31 Mart+13= 13 Nisan

Sonuç: 13 Nisan 1909


DİKKAT→ Rumi 1334 (1918) yılına kadar Rumi bir tarihi çevirirken Rumi Takvimin başlangıç ayının Mart ayı olduğu unutulmamalıdır. Bazı resmi belgelerde, anılarda, mektuplarda, günlüklerde yıl-ay-gün rakamla belirtilir. Bu gibi durumlarda rakamla yazılan ayın Mart 1. ay hesabı yapılarak çevrilmesi kuraldır. Örneğin; 23.07.1331 Rumi tarihinde ''7'' ile gösterilen ay, miladi ''9.'' aya denk düşer. 

DİKKAT→Doğum tarihleri ay olarak değil de (1.2. ay gibi) numaralı olarak verilirse Mart ayı 1.ay, Ocak ayı 11. ve Şubat ayı da 12. aylardır. Ocak ve Şubat ayları için, Miladi tarihten 585, diğer aylar için Miladi tarihten 584 rakamı çıkarılır.DİKKAT→ Kurallar, Rumi 1334'e (Miladi 1918) kadar geçerlidir. Yılın ilk ayı 1334'de Kânûn-ı Sâni (Ocak) ayına çekilmiştir.

II. KURAL: Rumi 1333'ten sonraki Rumi Tarihleri Miladi Tarine Çevirme:

13 günlük fark ortadan kaldırıldığı için Rumi tarihin sadece yıl kısmına 584 eklenir.

Örnek:

Rumi 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1339'un Miladi Takvime Çevrilmesi

1339+584= 1923

Sonuç: 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1923.

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/hicri-takvim-miladi-takvime-nasl.html

Rumi Takvim nedir? Özellikleri Kısaca Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-nedir-ozellikleri-kisaca.html

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/turklerin-tarih-boyunca-kullandigi.html


Hazırlayan: Ali ÇiMEN

KAYNAKÇA:

→''Rumi,miladi,hicri tarihler nasıl birbirine çevrilir?'', NTVtarih Dergisi, Sayı:20, Eylül 2010, s.8.

→''RUMİ TARİHLERİN MİLADİ VE HİCRİ TARİHTEKİ KARŞILIKLARI İLE MİLADİ TAKVİM HAKKINDA AÇIKLAMA'', T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü. BKZ.
https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/RumidenHicriveMiladiye.aspxYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd