Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?


Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları:

I. Aşama: 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur.

1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43.

Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar.

II. Aşama:  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır.

1431-43= 1388

Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu.

III. Aşama: Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkıdır.

1388+622 = 2010

SONUÇ: Hicri 1431, Miladi 2010'dur

Miladi 2010 yılını Hicri (Kameri) Yıla çevirirken;

I. Aşama
2010-621=1389

II. Aşama
1389/33=42,090...→yaklaşık 42

III. Aşama
1389+42= 1431

DİKKAT→Yukarıdaki hesaplamalar kabaca yapılmış hesaplamalardır. Örneğin; 01 CEMAZİYELEVVEL 1441 Hicri Yılı 27 Aralık 2019 Cuma günününe denk gelirken; 01 CEMAZİYELAHİR 1441 ise 26 Ocak 2020'ye denk gelir. 01 CEMAZİYELEVVEL 1442 ise 16 Aralık 2020'dir. Bu yüzden yukarıda yapılan kabaca hesaplar, tarihçilerin araştırma yaparken  tarih aralığını tahmin ederek kolaylıkla inceleme yapmasına olanak sağlar.  Konu ile ilgili  Ayrıntılar için BKZ.↴

Rumi Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-miladi-takvime-nasil.html


Rumi Takvim nedir? Özellikleri Kısaca Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-nedir-ozellikleri-kisaca.html

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/05/turklerin-tarih-boyunca-kullandigi.htmlHazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→''Rumi,miladi,hicri tarihler nasıl birbirine çevrilir?'', NTVtarih Dergisi, Sayı:20, Eylül 2010, s.8.

→Diyanet İşleri Başkanlığı→Ayrıntılı bilgi için BKZ.↴

→Otomatik Takvim Çevirileri için BKZ.↴

Tarih Çevirme Kılavuzu


Yorumlar