Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler Nelerdir?

 On İki Hayvanlı Türk Takvimi
Türklerin İslamiyeti kabulünden önce kullandığı takvimdir. Güneş temel olarak alınmıştır. Hun, Göktürk, Uygur ve Bulgar Türkleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Yılbaşı Nevruz günüdür.Bir tam gün 24 saattir. Miladi Takvime göre Milattan Önce 2367 yılında başladığı düşünülmektedir. 12 yıllık sürekli bir devir gösteren bu takvimde yıllar sayı yerine hayvan adları ile gösterilmiştir:

👀Sıçgan      👀 Lu (Ejder)      👀 Biçin(Maymun)      👀 Ud (Sığır)            👀 Yılan      👀 Tağuk                                                                                                                                                                               👀Bars          👀Yund (At)        👀İt                                 👀 Tavışgan            👀Koy (Koyun)               
👀Tonguz (Domuz)Hicri Takvim
 İslamiyetin kabulünden sonra kullanılmıştır. Hz. Muhammed'in 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicreti (göç) milat olarak kabul edilmiştir.Ay yılı temel alınmıştır. İlk kez Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır.

✋Osmanlı Devleti döneminde 1676 tarihine rastlayan 1087 Hicret yılında, mali işlerde kullanılmak üzere Güneş yılı esaslı yeni bir takvim yapıldı. Hicret olayı bu takvimde de başlangıç olarak kabul edildi. Ay yılına göre hesaplanan Hicri takvimden bu yeni takvimi ayırmak için; eskisine HİCRİ KAMERİ, yenisine ise HİCRİ ŞEMSİ adı verildi.Celâlî Takvimi
Büyük Selçuklu Devleti sultanı Sultan Melikşah adına Ömer Hayyam tarafından düzenlendi. Güneş yılı esasına göre hazırlandı. Takvim adını Sultan Melikşah'ın lakabı Celâlüddevle'den alır.Rûmi Takvim
Osmanlı Devletinde, Tanzimat döneminden itibaren (13 Mart 1840) kullanılmaya başlandı. Dış ülkeler ile ticaret ilişkilerindeki takvim farklılığı çeşitli olumsuzluklara yol açmaktaydı. Bu yüzden bu tür bir takvime ihtiyaç duyuldu. Güneş yılı esasına dayalıydı. Miladi Takvim ile arasında 584 yıl fark vardır.Miladi Takvim
 1 Ocak 1926'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti döneminden itibaren kullanılmaya başlandı. Dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Papa XIII. Gregorius tarafından yaptırılmıştır. Gregoryen Takvimi de denir.Hz. isa'nın doğumu 0 yılı ve Milat (başlangıç) olarak kabul edilir. 

Rumi Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-miladi-takvime-nasil.html

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2020/06/hicri-takvim-miladi-takvime-nasl.html

Rumi Takvim nedir? Özellikleri Kısaca Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/rumi-takvim-nedir-ozellikleri-kisaca.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar