Milli Mücadele Dönemi Kongreler Kronolojisi

    Aşağıdaki tablo, Milli Mücadele döneminde yapılan yerel kongreleri ve her yönüyle ulusal olan Sivas Kongresini göstermektedir. Kongreler tablosu kronolojik bir sıra dahilinde planlanmıştır. Tablodaki Erzurum Kongresi; toplanma şekli ve amacı itibariyle bölgesel bir kongre; fakat aldığı kararlar bakımından ulusal (milli) bir kongredir. Sivas Kongresi ise hem toplanma şekli hem toplanma amacı hem de aldığı kararlar bakımından her yönüyle ulusal bir kongredir. Sivas Kongresi ile yerel Afyonkarahisar ve yerel Pozantı Kongreleri Mustafa Kemal'in inisiyatifi ile toplanmıştır M. Kemal Erzurum, Sivas, Afyonkarahisar ve I. Pozantı Kongrelerine katılmıştır. 


Milli Mücadele Dönemi Kongreleri Kronolojisi

1-Kars İslam Şurası                                        (5 Kasım 1918)

2- I. Kars Kongresi                                         (14 Kasım 1918)

3 -Kars İslam Şurası Büyük Kongresi    (30 Kasım -2 Aralık 1918)

4- I. Ardahan Kongresi                                  (3- 5 Ocak 1919)

5- II. Ardahan Kongresi                                 (7- 9 Ocak 1919)

6- Büyük Kars Kongresi                                 ( 17- 18 Ocak 1919)

7- İzmir Büyük Kongresi                                (17- 19 Mart 1919)

8- I. Balıkesir Kongresi                                  (27 Haziran- 12 Temmuz 1919)

9- Erzurum Kongresi                                      (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

1O- II. Balıkesir Kongresi                              (26- 30 Temmuz 1919)

11- I. Nazilli Kongresi                                     (6- 8 Ağustos 1919)

12 -Alaşehir Kongresi                                    (16- 25 Ağustos 1919)

13-Muğla Kongresi                                        (18 Ağustos 1919)

14- SiVAS KONGRESi                                  ( 4- 12 Eylül 1919)

15- III.Balıkesir Kongresi                            (16- 27 Eylül 1919)

16 - II. Nazilli Kongresi                               (19- 20 ya da 23- 24 Eylül 1919)

17-  III.Nazilli Kongresi                               (6 Ekim 1919)

18 - I. Edirne Kongresi                                (16 Ekim 1919)

19- Sivas için Muğla Kongresi                   ( 20- 31 Ekim 1919)

20- IV. Balıkesir Kongresi                         (19- 29 Kasım 1919)

21-  II.  Edirne Kongresi                             (15 Ocak 1 920)

22- Oltu İslam Terakki Fırkası Kongresi (21 Şubat 1 920)

23- V. Balıkesir Kongresi                           (10- 23 Mart 1920)

24- Lüleburgaz Kongresi                           (31 Mart- 2 Nisan 1 920)

25-  III. (Büyük) Edirne Kongresi           (9- 14 Mayıs 1 920)

26 - Afyon Kongresi                                   (2 Ağustos 1920)

27- Pozantı Kongresi                                 (5 Ağustos 1 920)

28- Pozantı Kongresi                                 (8 Ekim 1 920)


    *Yukarıdaki kronoloji hazırlanırken Bülent Tanör'ün Türkiye'de Yerel Kongre İktidarları (1918- 1920) adlı eserinden yararlanılmıştır. Farklı kaynaklarda 10 Temmuz 1919'da Edirne'de ilk kongrenin yapıldığı; böylece Lüleburgaz Kongresi ile birlikte Edirne'de beş adet kongrenin düzenlendiği belirtilir. Fakat yukarıdaki kronolojide Tanör'ün kronolojik incelemesine sadık kalınmıştır.

Ayrıca BKZ→Kurtuluş Savaşında Yerel Kongreler


Ayrıca BKZ→Kurtuluş Savaşında Yerel Kongrelerin İsimleri
http://www.sessiztarih.net/2014/06/kurtulus-savasinda-yerel-kongrelerin.html

Ayrıca BKZ→ Edirne-Lüleburgaz Yerel Kongreleri
http://www.sessiztarih.net/2020/06/trakya-pasaeli-cemiyetinin-duzenledigi.html

Ayrıca BKZ.→Mustafa Kemal'in Son katıldığı Kongre Pozantı

http://www.sessiztarih.net/2020/06/mustafa-kemalin-katildigi-son-kongre.html

Derleyen: Ali ÇİMEN


Kaynakça:

Bülent TANÖRTürkiye'de Yerel Kongre İktidarları  (1918-1920), Afa Yay., Temmuz 1992, s.22.

Dr. Hüsnü ÖZLÜ, ''İSTİKLAL SAVAŞI’NDA DOĞU TRAKYA’DA TEŞKİLATLANMA SÜRECİ, LÜLEBURGAZ VE EDİRNE KONGRELERİ'',ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Yıl:3, Sayı:6, Mart 2012, s. 24-51.   

Yukarıdaki makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.↴  

http://www.ijoess.com/Makaleler/2104247076_istiklal%20sava%c5%9f%c4%b1nda.pdf

Yorumlar