Mustafa Kemal'in Katıldığı Son Kongre Nedir?

   Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre 5 Ağustos 1920 Pozantı Kongresi'dir. 

   Mustafa Kemal'in girişimiyle bu kongrenin toplanması sağlandı. Atatürk'ün bu kongreyi tertiplemesi ve bizzat kongreye başkan olarak katılması, Fransızların pek de hoşuna gitmedi. Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak maiyetindekilerle birlikte 5 Ağustos 1920'deki Pozantı Kongresi için Eskişehir-Kütahya-Afyon-Konya-Ulukışla üzerinden Pozantı nahiyesine geldiler. İstasyonda halk, coşku ile karşılama yaptı. 5 Ağustos'ta da kongre çevre illerden gelen kişilerin de katılımıyla toplandı. Yöre halkı,bu bölgeyi Fransızlara ve onların galeyanına gelen Ermenilere teslim etmemek de kararlıydı.

  Kongrede; Pozantı Adana'nın vilayet merkezi ilan edildi. Böylece güneydeki milli direniş hareketi bu bölgeden organize edildi.  Haber alma teşkilatlanmasına gidildi. Mülki erkan üyeleri tespit edildi.İstiklal Mahkemesi kuruldu. 41. askeri tümenin bölgeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Böylece sivil ve askeri teşkilat bir çatı altına toplanıp buradaki halk hareketi TBMM kontrolüne alındı. I. Pozantı Kongresi, Atatürk'ün bölgenin kurtarılmasında etkin bir rol oynadığını ortaya koyar. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda kronolojik bakımdan katıldığı son kongre olmuştur.

Ayrıca BKZ. →Pozantı Savaşı
http://www.sessiztarih.net/2014/01/pozanti-savasi-nedir.html


Derleyen: Ali ÇİMEN    

  

Kaynakça: 

Bülent TANÖRTürkiye'de Yerel Kongre İktidarları  (1918-1920), Afa Yay., Temmuz 1992.

Sinan Meydan, ''Unutulan Pozantı Kongresi ve Adana Merkezli güney Direnişi'', Bütün Dünya Dergisi, Nisan 2015, s. 66-70.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ↴

http://www.butundunya.com/pdfs/2015/04/066-070.pdfYorumlar