Ana içeriğe atla

Mustafa Kemal'in Katıldığı Son Kongre Nedir?

   Mustafa Kemal'in katıldığı son kongre 5 Ağustos 1920 Pozantı Kongresi'dir. 

   Mustafa Kemal'in girişimiyle bu kongrenin toplanması sağlandı. Atatürk'ün bu kongreyi tertiplemesi ve bizzat kongreye başkan olarak katılması, Fransızların pek de hoşuna gitmedi. Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak maiyetindekilerle birlikte 5 Ağustos 1920'deki Pozantı Kongresi için Eskişehir-Kütahya-Afyon-Konya-Ulukışla üzerinden Pozantı nahiyesine geldiler. İstasyonda halk, coşku ile karşılama yaptı. 5 Ağustos'ta da kongre çevre illerden gelen kişilerin de katılımıyla toplandı. Yöre halkı,bu bölgeyi Fransızlara ve onların galeyanına gelen Ermenilere teslim etmemek de kararlıydı.

  Kongrede; Pozantı Adana'nın vilayet merkezi ilan edildi. Böylece güneydeki milli direniş hareketi bu bölgeden organize edildi.  Haber alma teşkilatlanmasına gidildi. Mülki erkan üyeleri tespit edildi.İstiklal Mahkemesi kuruldu. 41. askeri tümenin bölgeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Böylece sivil ve askeri teşkilat bir çatı altına toplanıp buradaki halk hareketi TBMM kontrolüne alındı. I. Pozantı Kongresi, Atatürk'ün bölgenin kurtarılmasında etkin bir rol oynadığını ortaya koyar. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda kronolojik bakımdan katıldığı son kongre olmuştur.

Ayrıca BKZ. →Pozantı Savaşı
http://www.sessiztarih.net/2014/01/pozanti-savasi-nedir.html


Derleyen: Ali ÇİMEN    

  

Kaynakça: 

Bülent TANÖRTürkiye'de Yerel Kongre İktidarları  (1918-1920), Afa Yay., Temmuz 1992.

Sinan Meydan, ''Unutulan Pozantı Kongresi ve Adana Merkezli güney Direnişi'', Bütün Dünya Dergisi, Nisan 2015, s. 66-70.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ↴

http://www.butundunya.com/pdfs/2015/04/066-070.pdfYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay