İstiklâl Madalyasına Sahip Türkiye'deki İlk ve Tek İlçe Neresidir?

   Türkiye'de İstiklâl Madalyasına sahip ilk ve tek ilçe Kastamonu'nun İNEBOLU ilçesidir. 11 Şubat 1924'te, TBMM tarafından çıkarılan kanun ile İnebolu Mavnacılar Loncasına, beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ve Beratı taltif edilmiştir (ödüllendirme).    Kurtuluş Savaşı'nda limandan kayıklarla kıyıya, kıyıdan kağnılarla İstiklâl yolu üzerinden Ankara'ya gönüllü olarak silah taşıyan İnebolulular bir seferberlik içine girmişti. Birçok zorlukla İstanbul'dan İnebolu istikametine uzanan gemiler limanı yeterli olmadığından kıyıya ulaşamazdı. Bu sefer İnebolulu kayıkçılar, bu gemilerden yükledikleri cephanelikleri ya da Milli Mücadeleye katılacak olan aydın ve asker vatanseverleri kıyıya getirirdi. Kıyıya gelen cephanelikler, halk tarafından bozuk, zorlu patika yollardan yaklaşık 10 günde Ankara'ya kağnılarla taşınırdı. Bu yol, Kurtuluş Savaşı'nın ''İstiklal Yolu'' olarak adlandırılmıştır.  Ne kayıkçılar ne de kağnılarla silah taşıyan halk bu iş için bir ücret istememiş ve almamıştır. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek bütün İnebolu halkı 3 yıl boyunca karşılıksız bir biçimde bu hizmeti görmüştür. 
DİKKAT→İstiklâl Madalyasına sahip kentler  Kahramanmaraş, Gaziantep ve son olarak da Şanlıurfa'dır.

Ayrıca BKZ.↴

→İstiklâl Yolu Nedir?

Kaynakça:

→İnebolu Belediyesi İstiklâl Madalyası için BKZ.↴

Kastamonu ve İlçeleri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?