Ana içeriğe atla

İstiklâl Madalyasına Sahip Türkiye'deki İlk ve Tek İlçe Neresidir?

   Türkiye'de İstiklâl Madalyasına sahip ilk ve tek ilçe Kastamonu'nun İNEBOLU ilçesidir. 11 Şubat 1924'te, TBMM tarafından çıkarılan kanun ile İnebolu Mavnacılar Loncasına, beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ve Beratı taltif edilmiştir (ödüllendirme).    Kurtuluş Savaşı'nda limandan kayıklarla kıyıya, kıyıdan kağnılarla İstiklâl yolu üzerinden Ankara'ya gönüllü olarak silah taşıyan İnebolulular bir seferberlik içine girmişti. Birçok zorlukla İstanbul'dan İnebolu istikametine uzanan gemiler limanı yeterli olmadığından kıyıya ulaşamazdı. Bu sefer İnebolulu kayıkçılar, bu gemilerden yükledikleri cephanelikleri ya da Milli Mücadeleye katılacak olan aydın ve asker vatanseverleri kıyıya getirirdi. Kıyıya gelen cephanelikler, halk tarafından bozuk, zorlu patika yollardan yaklaşık 10 günde Ankara'ya kağnılarla taşınırdı. Bu yol, Kurtuluş Savaşı'nın ''İstiklal Yolu'' olarak adlandırılmıştır.  Ne kayıkçılar ne de kağnılarla silah taşıyan halk bu iş için bir ücret istememiş ve almamıştır. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek bütün İnebolu halkı 3 yıl boyunca karşılıksız bir biçimde bu hizmeti görmüştür. 
DİKKAT→İstiklâl Madalyasına sahip kentler  Kahramanmaraş, Gaziantep ve son olarak da Şanlıurfa'dır.

Ayrıca BKZ.↴

→İstiklâl Yolu Nedir?

Kaynakça:

→İnebolu Belediyesi İstiklâl Madalyası için BKZ.↴

Kastamonu ve İlçeleri

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay