Ana içeriğe atla

Türkiye'de İstiklâl Madalyasına Sahip Olan Şehirler

    Ulusal Kurtuluş Savaşı vermek sureti ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Milli Mücadeleye  halkının tamamı ile katılan; sırasıyla İnebolu ilçesi ile Kahramanmaraş, GaziantepŞanlıurfa kentlerini İstiklâl Madalyası ile taltif etmiştir (ödüllendirmiştir). Türkiye'de İstiklâl Madalyasına sahip ilk ve tek ilçe Kastamonu ilinin İnebolu ilçesidir. İstiklâl Madalyasına sahip olan ilk il ise Kahramanmaraş'tır. İstiklâl madalyasını alan son il ise Şanlıurfa'dır.


İstiklâl Madalyası
   TBMM, 11 Şubat 1924'te İnebolu Mavnacılar Loncasına, beyaz şeritli İstiklâl Madalyası ve Beratı taltif etmişti. Denizden kayıklarla kıyıya cephane getiren, cephaneyi kağnılara yükleyip Ankara'ya İstiklâl Yolu üzerinden taşıyan İnebolu halkı, üç yıl boyunca bir ücret ya da karşılık beklemeden bu görevi yerine getirmişti.

→İstiklâl Madalyasına Sahip Türkiye'deki İlk ve Tek İlçe için BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/06/istiklal-madalyasina-sahip-turkiyedeki.html   Maraş; Fransız işgaline Sütçü İmamı, Abdal Halil Ağası, Senem Ayşesi, Naciye ninesi, Hürü Anası, Karayılanı gibi daha adını sayamadığımız kahraman tüm halkı ile karşı koydu. Halk, 22 gün 22 gece Maraş'ı savundu. 11 Şubat 1920 gecesi Fransızlar kentten kovuldu. Savaş sonrasında TBMM İstiklal Madalyası vermek için şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların listesini istedi. Kentin ileri gelenleri, ''Maraş'ta Milli Mücadeleye katılmayan bir fert bile yoktur'' demişti. Bunun üzerine TBMM, İstiklal Madalyasını tüm şehre vermeyi kararlaştırdı. 5 Nisan 1925'de İstiklal madalyasına sahip ilk kent Maraş oldu. Şehre 7 Şubat 1973'te ise ''kahraman'' unvanı verildi. Kentin adı Kahramanmaraş oldu.


Maraş Savunması
  Antep, Ocak 1920 ile Şubat 1921 tarihleri arasında kadın, çocuk, genç, ihtiyar tüm halkı ile silahtan, cephaneden, iaşeden yoksun olarak Fransız işgaline kafa tuttu. Annesini korumak isteyen 12 yaşındaki Kamil'i süngülenmek sureti ile şehit verdi. Şahin Bey savunması ile tarihe geçti. Kenti 27 semte ayırıp her semte bir reis  tayin etti. Bu büyük direniş sonucu 6 Şubat 1921'de, TBMM tarafından  Antep'e ''Gazi'' unvanının verilmesi ile yörenin adı Gaziantep oldu. 7 Şubat 2008'de çıkarılan 5734 sayılı kanun ile Gaziantep İstiklal Madalyası ile taltif edildi.
  Urfa, Fransız işgaline karşı, Jandarma Binbaşı Ali Rıza Bey liderliğinde, şehrin ileri gelenlerin oluşturduğu 12 reis ile örgütlenmeye başladı. Binbaşı Ali Saip Bey bu örgütlenmeyi daha da güçlendirdi. Ali Saip Bey, Urfa halkıyla büyük bir direniş gösterdi. Fransızlara şehri terk etmeleri için ültimatom verdi. Açlık ve susuzluk tehlikesi çeken Fransızlar, 11 Nisan 1920'de teslim oldu. TBMM, 12 Haziran 1984'te Urfa'ya ''Şanlı'' Unvanını verdi. Böylece kentin adı Şanlıurfa oldu. Nisan 2016'da TBMM tarafından Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun kabul edildi. Böylece İstiklal Madalyasına sahip son kent Şanlıurfa oldu.
Urfa Savunması
İstiklâl Madalyası Nedir? Ayrıca BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2013/12/istiklal-madalyas-nedir.htmlHazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→ İnebolu Beldiyesi için BKZ.↴
http://www.inebolu.bel.tr/inebolu.asp?Id=63&inebolu=istiklal-madalyamiz

→Gaziantep Belediyesi için BKZ.↴
https://gaziantep.bel.tr/sayfa/gaziantep-mucadele-22

→ Konu ile ilgili Yeniçağ Gazetesi'nin 08.04.2016 tarihli haberi için BKZ.↴
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sanliurfaya-istiklal-madalyasi-134902h.htm

→Kahramanmaraş Belediyesi için BKZ.↴
https://kahramanmaras.bel.tr/kahramanmaras/milli-mucadele

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi