Ana içeriğe atla

İstiklal Madalyası Nedir?

İstiklal Madalyası

   İstiklal Savaşı’nın başlamasından sonra, TBMM üyelerine ve savaşta yararlılık gösterenlere, Erzurum ve Sivas Kongreleri’ne katılanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına verilmek üzere bir madalya çıkarılmasına karar verildi. Bu madalyaya İstiklâl Madalyası denir. 

   29 Kasım 1920 tarihinde, ‘’İstiklal Madalyası İhdası Hakkındaki Kanun’’ TBMM tarafından kabul edildi.  Ayrıca Osmanlı dönemine ait tüm madalya ve nişanlar iptal edildi. 1 Kasım 1926'ya kadar İstiklâl madalyalarını TBMM verdi. Toplam 95.261 kişiye İstiklâl Madalyası taltif edilmiştir (ödüllendirme). 15 Mayıs 1919 ile 9 Eylül 1922 tarihleri arasında cephede ve cephe gerisinde kahramanlık gösteren, özveri ile mücadele eden yurtseverlere İstiklâl madalyası verildi. 20 Kasım 1920'den  1926 yılına kadar TBMM; Kuvay-ı Milliyeci, mebus, asker, mülki amir, Ptt memurundan oluşan 6920 vatanseveri İstiklâl Madalyası ile taltif etti.

  Savaşta şehit düşenlerin birinci dereceden akrabalarına verilen istiklal madalyası, taşıyanın ölümünden sonra da yaş sırasına göre çocuklarına, yoksa babasına ya da annesine, onlar da yoksa eşine geçerdi.
İstiklal Madalyası


   Madalyanın ön yüzünde ilk meclis yapısı, 23 Nisan tarihi ve kağnıyla cephane taşıyan bir kişi; arka yüzünde ay yıldız içinde Türkiye haritası ve defne dalları arasında 1 Kasım tarihi yer alırdı. İstiklal Madalyası taşıyanlara şeref maaşı verilirdi. 
İstiklal Madalyası ÖNYÜZ


   M. Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Refet Bele Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak Paşa, Kel Ali Bey (Çetinkaya), Mahmut Celaleddin Bey, kazım Paşa (Özalp), Hüsrev Bey, Hacı Şükrü Bey, Fahrettin Paşa, Mahmut Esat Efendi, Hüseyin Bey gibi TBMM’nin I. Dönem bazı üyeleri ve Kılıç Ali, Ali Saip Bey gibi Güney Cephesi subayları kırmızı-yeşil şeritli istiklal madalyasına sahipti.
İstiklal Madalyası İle M. Kemal Paşaİnebolu ilçesi ile Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa kentleri İstiklal madalyasına sahip kentlerdir.
Kurtuluş Savaşı ve İnebolu'dan Mermi Taşıyanlar
Konu ile İlintili Olarak BKZ.

→Türkiye'de İstiklâl Madalyasına Sahip Olan Şehirler
http://www.sessiztarih.net/2020/06/turkiyede-istiklal-madalyasina-sahip.html

→İstiklâl Madalyasına Sahip Türkiye'deki İlk ve Tek İlçe
http://www.sessiztarih.net/2020/06/istiklal-madalyasina-sahip-turkiyedeki.htmlDerleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd