Osmanlı'dan Ayrılan Son Balkan Ülkesi

     Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesidir. Balkanlarda ilk kez Müslüman bir unsur milliyetçilik akımının etkisi ile bağımsızlığını ilan ederek ayrılmıştır. Halifelik kurumunun nüfuzu işe yaramamıştır.


     Kaynayan kazan, kanayan yara Balkanlar'da Arnavutlar, 1909- 1910- 1911 ve 1912 isyanları ile Osmanlı'dan kopma noktasına geldiler. Bu sırada I. Balkan Savaşı çıkmış ve işler kopma noktasına gelmişti. İsmail Kemal Bey önderliğinde, Müslüman, Ortodoks ve Katolik Hristiyan tüm Arnavutları temsil eden 83 kişilik delege grubu ile Arnavutluk Milli Kongresi toplandı. Kongre, 28 Kasım 1912'de Arnavutluk'un bağımsızlığını duyurdu. Geçici hükümet başkanlığına İsmail Kemal Bey seçildi. I. Balkan Savaşı sonucunda toplanan Londra Konferansı bu kararı kabul etti. 30 Mayıs 1913'te de konferans kararlarını imzalayan Osmanlı Devleti resmen bu bağımsızlığı kabul etti.

    Yaklaşık 25 bin kilometrekare bölge, içindeki yaklaşık 800 binlik nüfusla birlikte Osmanlı'dan koptu. Zor yıllar, bağımsız Arnavutluk halkının oldu.

→Milliyetçilik Nedeni İle Osmanlı'dan Ayrılan  Milletler Kimlerdir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/milliyetcilik-akimi-etkisiyle.html

→Arnavutluk'un Osmanlı'dan Kopma Süreci Nedir? Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN
Kaynakça:
→Fahri MADEN, "Arnavutluk'un Bağımsızlık Süreci (1877-1913)", Avrasya Etüdleri Dergisi, Cilt:39, Sayı:1, Ocak 2011, s. 155-196.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?