Osmanlı'da İlk Geçici Elçilik Nereye Açıldı? Kısaca Bilgi

   Fransa'nın başkenti Paris, Osmanlı'nın ilk kez geçici elçilik açtığı Avrupa kentidir. Lale Devri'nde 1720'de III. Ahmet'in sefiri Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet'in ilk kez geçici elçilik yaptığı kenttir.


Çelebi Öehmet Efendi Fransa Kralı Huzunda
   Osmanlı Devleti 1718'de imzaladığı Pasarofça Anlaşması ile Batı tarzında ilk kez ıslahatlar yapılacak olan Lale Devri'ne girdi.Bu süreçte Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edebilmek için ilk kez elçilikler açıldı. Fakat bu elçilikler geçici elçilikler idi. Fransa ile Osmanlı dostluğunu geliştirmek, Batı'daki yenilikleri öğrenmek gibi amaçlarla Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet 13 Ekim 1720 tarihinden itibaren Fransa'ya doğru kültürel ve siyasi görevler ile yola çıkar. 

 Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet; gezip gördüğü her yeri mizahi ve ince bir üslup kullanarak anlatır.  Yaklaşık 1 yıl boyunca Paris'te yaşadıklarını, gördüklerini, sosyo-kültürel, siyasi hayatı, kent kültürünü  dikkatli bir biçimde ayrıntılı ve sanatsal bir tarzda anlatmıştır.

→Sefaretname Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/sefaretname-nedir.html


→ Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Kimdir? Sefâretnâmesi Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/yirmisekiz-celebi-mehmet-efendi-kimdir.html

Derleyen : Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?