Ana içeriğe atla

II. Dünya Savaşı'nın Ekonomik Sonuçları

 II. Dünya Savaşı'nın tüm dünyaya toplam maliyetinin en az 1.5 trilyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.

Savaşta demiryolları, köprüler, limanlar, su kanalları, yollar büyük zarar gördü. Avrupa şehirleri harabeye döndü. Yaklaşık 50 milyon insan yaşamını yitirdi. 30 milyon insan mülteci durumuna düştü. Fabrikalar yıkıldı. Tarım alanları silah atıkları ile doldu. Böylece maddi zarar daha da büyüdü.


1939-1945 yılı arasındaki savaş sürecinde dünyada tarım, sanayi üretimleri büyük düşüş ve daralma yaşadı. İhracat geriledi. Patates, buğday gibi tarımsal ürünlerin üretim miktarları düştü.
 
Ülkelerin milli gelirleri üçte bir oranında azaldı. Avrupa'da gayrisafi milli hasıla % 25 oranında azaldı.

Ülkelerin ticaretleri büyük düşüş ve daralma yaşadı. Ticaret açıkları büyüdü. Öyle ki Fransa'nın 1945 yılında dış ticaret hacmi yok denecek seviyedeydi.

Birçok ülkede ekmek karneyle dağıtıldı.

Avrupa ülkelerinin dünya üretimindeki payı, Sanayi Devrimi sonrasından beri ilk kez en alt seviyeye geriledi. Avrupa'nın imalat verimi, tüm zamanların altında kaldı.

Üretim silah ekonomisine dayandığından ekonomik dengesizlik baş gösterdi.

Savaş sırasında Nazi Almanyası işgal ettikleri Müttefik ülkeleri yağmaladı. Müttefiklerin ekonomileri bu sırada yere serildi.

Avrupa ülkelerinde enflasyon fırladı. Örneğin, İtalya'da ürünlerin fiyatları savaş sırasında 35 kat arttı. Bazı ülkelerde ticari ürünler, paradan daha değerli ticari değişim aracı haline geldi. 

Savaşa katılan ülkelerin paraları Amerikan doları karşısında en az yüz kat değer kaybı yaşadı. Örneğin 1945'te 1 Amerikan Doları, 119 Fransız Frangı değerindeydi.

Tüm Avrupa'nın ekonomisi, % 50 küçülme yaşadı. Bunun yanında ABD ekonomisi ise % 50 büyüme yaşadı.

Sömürgeler bağımsızlıklarını kazanmaya  başlayınca; Avrupa'ya akan para miktarı ve ham madde azaldı. Başta İngiltere olmak üzere sömürgeci ülkeler denizaşırı sömürgelerini kaybetti. İngiltere, eski gücünü kaybetti. Dünyanın yeni süper güçleri ABD ve SSCB oldu. Savaş döneminde ABD'nin eline bakan İngiltere ekonomisi, savaş sonrası çökme noktasına geldi. 

Savaşın ekonomik yıkımlarını azaltmak amaçlı ABD'de Bretton Woods Konferansı toplandı.
Bretton Woods ile ABD, dünya kapitalizmini savaş sonrası yönlendirmeye başladı. 

Altına dönüşebilen tek para birimi dolar olarak kabul edildi. Diğer ülkelerin para birimlerinin dolar esasına göre belirlenmesi kabul edildi. Ülkelerin paraları garanti altına alındı. ABD doları daha değerli hale geldi.

Bretton Woods Konferansı sonucunda para temini ve akışı için İMF ve Dünya Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası) kuruldu.  BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2021/02/imf-ve-dunya-bankasi-hangi-anlasma-ile.html

Savaş sonrası ABD, Truman Doktrini ve Mashall Planı çerçevesinde komünist bloğun karşısında yer alan müttefik ülkelere ekonomik yardımlar yaptı.

Atom bombası ile yıkılan Japonya'nın Meiji Restorasyonu ile kurduğu modern ülke ekonomisi ve sanayisi de yıkıldı. BKZ.
http://www.sessiztarih.net/2014/06/meiji-restorasyonu-nedir.html

Savaş sonrası Avrupa, Japonya ve SSCB ekonomilerinde önemli değişimler meydan geldi. Yeniden yapılanma ile Avrupa ve Japonya ekonomileri ayağa kalktı.

Derleyen: Ali ÇİMEN


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay