Ana içeriğe atla

Meiji Restorasyonu Nedir?

Japonya'da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsihito liderliğinde başlatılan batılılaşmaya, modernleşmeye Meiji Restorasyonu (1868-1912) denir. Japonya'daki büyük reform hareketlerine bu ad verilmiştir. (Japonca:明治維新, Meiji işin) 1867'de Japonya tahtına oturan İmparator Mutsihito, 1868'de Meiji Restorasyonu'nu kabul etti. ''Aydın Hükümet'' ile Japonlar modernleşmeye başlıyordu.

Meiji Restorasyonu sonucunda yapılan reformist hareketler kısaca şöyle özetlenebilir:

* Feodal düzenin yıkılarak batı tarzında modern bir devlet kurulması

* İngiliz Kraliyet Donanması'nın örnek alınması ile Japon Donanması'nın kurulması

* Ordunun çağdaşlaştırılması

* Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması

* Demiryolları yapılması, telgraf ağlarının oluşturulması

* Avrupa'dan uzman ve teknisyenlerin getirilmesi

* Avrupa'ya öğrenciler gönderilmesi

* Şogun adlı yerel yöneticilerin kaldırılarak merkezi otoritenin güçlendirilmesi

* 1889'da Prusya (Almanya) anayasası örnek alınarak anayasa oluşturulması

* Eğitim reformu ile okur- yazar oranının artırılması

* Yerli silah sanayinin kurulması

* Takvimin değiştirilmesi

* Giyim- kuşamda batının örnek alınması

İmparator Mutsihito
Meiji Restorasyonu sayesinde kısa sürede güçlü bir ordu kuran Japonya Uzakdoğu'da büyük bir imparatorluk olma yoluna girmişti. Dönem boyunca saldırgan ve yayılmacı bir dış siyaset takip ederek Çin ve Rusya ile savaştı. Bu ülkeleri yenmesi ile birlikte önce Kore'ye sonra da Çin'in Mançurya bölgesine sahip oldu. II. Dünya Savaşı'na doğru Japonya, Uzakdoğu'nun en büyük sömürgeci-yayılmacı ülkesi haline geldi. Bu durumun oluşmasının temel nedeni ise Meiji Restorasyonu'ydu.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN 

Ayrıca bakınız:

http://www.sessiztarih.net/2013/12/ii-dunya-savas-oncesinde-japonya.html

http://www.sessiztarih.net/2014/04/mancurya-neresidir-ksa-tarihcesi-nedir.html

http://www.sessiztarih.net/2014/01/i-dunya-savasinda-savastan-cekilen-ilk.html

http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-mihver.html


Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay