Meiji Restorasyonu Nedir?

Japonya'da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsihito liderliğinde başlatılan batılılaşmaya, modernleşmeye Meiji Restorasyonu (1868-1912) denir. Japonya'daki büyük reform hareketlerine bu ad verilmiştir. (Japonca:明治維新, Meiji işin) 1867'de Japonya tahtına oturan İmparator Mutsihito, 1868'de Meiji Restorasyonu'nu kabul etti. ''Aydın Hükümet'' ile Japonlar modernleşmeye başlıyordu.

Meiji Restorasyonu sonucunda yapılan reformist hareketler kısaca şöyle özetlenebilir:

* Feodal düzenin yıkılarak batı tarzında modern bir devlet kurulması

* İngiliz Kraliyet Donanması'nın örnek alınması ile Japon Donanması'nın kurulması

* Ordunun çağdaşlaştırılması

* Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması

* Demiryolları yapılması, telgraf ağlarının oluşturulması

* Avrupa'dan uzman ve teknisyenlerin getirilmesi

* Avrupa'ya öğrenciler gönderilmesi

* Şogun adlı yerel yöneticilerin kaldırılarak merkezi otoritenin güçlendirilmesi

* 1889'da Prusya (Almanya) anayasası örnek alınarak anayasa oluşturulması

* Eğitim reformu ile okur- yazar oranının artırılması

* Yerli silah sanayinin kurulması

* Takvimin değiştirilmesi

* Giyim- kuşamda batının örnek alınması

İmparator Mutsihito
Meiji Restorasyonu sayesinde kısa sürede güçlü bir ordu kuran Japonya Uzakdoğu'da büyük bir imparatorluk olma yoluna girmişti. Dönem boyunca saldırgan ve yayılmacı bir dış siyaset takip ederek Çin ve Rusya ile savaştı. Bu ülkeleri yenmesi ile birlikte önce Kore'ye sonra da Çin'in Mançurya bölgesine sahip oldu. II. Dünya Savaşı'na doğru Japonya, Uzakdoğu'nun en büyük sömürgeci-yayılmacı ülkesi haline geldi. Bu durumun oluşmasının temel nedeni ise Meiji Restorasyonu'ydu.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN 

Ayrıca bakınız:

http://www.sessiztarih.net/2013/12/ii-dunya-savas-oncesinde-japonya.html

http://www.sessiztarih.net/2014/04/mancurya-neresidir-ksa-tarihcesi-nedir.html

http://www.sessiztarih.net/2014/01/i-dunya-savasinda-savastan-cekilen-ilk.html

http://www.sessiztarih.net/2014/04/ii-dunya-savasina-katilan-mihver.html


Yorumlar

Yorum Gönder