Ana içeriğe atla

IMF ve Dünya Bankası Hangi Anlaşma ile Kuruldu?


 IMF ve Dünya Bankası'nın temelleri, Temmuz 1944'te, ABD'nin  New Hampshire eyaletine bağlı Bretton Woods kasabasında yapılan Birleşmiş Milletler Bretton Woods Konferansı ile resmen atıldı. IMF ve Dünya Bankası 1945'te resmen kuruldu.


 II. Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik bunalım, savaşın kazananları da dahil olmak üzere büyük oranda hissedildi. Özellikle Avrupa kıtasındaki ekonomik buhranı çözmek, ABD eliyle olabilirdi. ABD, dünya egemenliğini elinde bulundurmak istiyordu. Baş kreditör, tabiri caiz ise Dünyanın "Ağası" olmak istiyordu. Bu süreçte kapitalist ülkelere ekonomik politikalar biçilecekti. Savaşın kazananı İngiltere bile ABD'ye yüklü bir biçimde borçluydu. 

Soğuk Savaş Dönemi'nde Bretton Woods Sistemi
 
 Bretton Woods Anlaşması ile yeni uluslararası para fonu oluşturuldu. Anlaşmaya katılan Doğu Bloğu ülkeleri haricindeki 44 üye kapitalist ülkenin paraları dolar esasıyla belirlenecekti. Altına dönüşebilen tek para sistemi dolar oldu. 1 ons altın ortalama 35 dolar olarak düzenlendi. Doğal olarak doların diğer para birimlerine göre değeri arttı. Böylece Soğuk Savaş Dönemi'nde  finansal baş aktör ABD olmuştu. Süreç fillen 1950'de başlamış; dönemin ABD Başkanı Nixon'un "doları altından ayırıyorum." demesi ile 1971 civarında farklılaşmıştır. 1973'te ise Bretton Woods Sistemi diye anılan sistem çöktü. 


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Bilsay KURUÇ, "Bretton Woods Anlaşması'nın 70. Yılı", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 1, 2016, s. 7-26.

www.diplomasi.net, "Bretton Woods Sistemi", 7 Kasım 2018.

www.hmb.gov.tr/dunya-bankasi-ve-uluslararasi-para-fonu-imf

www.healthworldnews.net/dunya-bankasi-world-bank-wbnin-tarihcesi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd