IMF ve Dünya Bankası Hangi Anlaşma ile Kuruldu?


 IMF ve Dünya Bankası'nın temelleri, Temmuz 1944'te, ABD'nin  New Hampshire eyaletine bağlı Bretton Woods kasabasında yapılan Birleşmiş Milletler Bretton Woods Konferansı ile resmen atıldı. IMF ve Dünya Bankası 1945'te resmen kuruldu.


 II. Dünya Savaşı'nın getirdiği ekonomik bunalım, savaşın kazananları da dahil olmak üzere büyük oranda hissedildi. Özellikle Avrupa kıtasındaki ekonomik buhranı çözmek, ABD eliyle olabilirdi. ABD, dünya egemenliğini elinde bulundurmak istiyordu. Baş kreditör, tabiri caiz ise Dünyanın "Ağası" olmak istiyordu. Bu süreçte kapitalist ülkelere ekonomik politikalar biçilecekti. Savaşın kazananı İngiltere bile ABD'ye yüklü bir biçimde borçluydu. 

Soğuk Savaş Dönemi'nde Bretton Woods Sistemi
 
 Bretton Woods Anlaşması ile yeni uluslararası para fonu oluşturuldu. Anlaşmaya katılan Doğu Bloğu ülkeleri haricindeki 44 üye kapitalist ülkenin paraları dolar esasıyla belirlenecekti. Altına dönüşebilen tek para sistemi dolar oldu. 1 ons altın ortalama 35 dolar olarak düzenlendi. Doğal olarak doların diğer para birimlerine göre değeri arttı. Böylece Soğuk Savaş Dönemi'nde  finansal baş aktör ABD olmuştu. Süreç fillen 1950'de başlamış; dönemin ABD Başkanı Nixon'un "doları altından ayırıyorum." demesi ile 1971 civarında farklılaşmıştır. 1973'te ise Bretton Woods Sistemi diye anılan sistem çöktü. 


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Bilsay KURUÇ, "Bretton Woods Anlaşması'nın 70. Yılı", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 1, 2016, s. 7-26.

www.diplomasi.net, "Bretton Woods Sistemi", 7 Kasım 2018.

www.hmb.gov.tr/dunya-bankasi-ve-uluslararasi-para-fonu-imf

www.healthworldnews.net/dunya-bankasi-world-bank-wbnin-tarihcesi

Yorumlar