Ana içeriğe atla

En Kısa Süre Tahtta Kalan Osmanlı Padişahı Kimdir?

   V. Murat, tarihte Osmanlı tahtında en kısa süre kalan Osmanlı padişahıdır. 30 Mayıs 1876 ile 31 Ağustos 1876 tarihleri arasında, 3 ay 3 gün padişahlık yapmıştır. Osmanlı Devletinin 33. padişahıdır.  Babası Sultan Abdülmecid'in en büyük oğlu olarak saltanat veliahtı olmasına rağmen amcası Sultan Abdülaziz padişahlık koltuğuna oturmuştu. 1876'da meşrutiyet taraftarı çevreler amcasını indirip kendisini tahta çıkarmak istemiş ve bir meşrutiyet taraftarı olan V. Murat bunu kabul etmişti. 30 Mayıs günü amcası hal'edilmişti. Kendisi olaylı bir biçimde tahta çıkmıştı. Aşırı içki tüketen ve sinirleri çok yumuşak olan padişah bu durumdan etkilendi. Buhran geçirdi. Psikozlar yaşadı. Padişahlık yapamayacak bir duruma geldi. 

 Yaklaşık 3 ay önce Abdülaziz'in devrilmesinde olduğu gibi 31 Ağustos 1876'da, cinnet geçirdiği ve ülke idare edemeyeceği gerekçesi ile V. Murat da tahttan indirildi. Yerine ağabeyi II. Abdülhamit getirildi. Kaynaklar V. Murat'ın tahtta kaldığı 93 günün sadece 7 günü kendine mâlik (kendini bilen halde) olduğunu belirtir.

   Yaklaşık 28 yıl Çırağan Sarayı'nda kalabalık bir maiyetle yaşadı. Akıl ve ruh sağlığının düzeldiği belirtildi. Piyano çaldı. Besteler yaptı. 29 Ağustos 1904'te ise vefat etti.

Ayrıntılı bilgi ve Kaynakça için BKZ.↴

İlk Piyanist Osmanlı Padişahı Kimdir? Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd