Arnavutluk'un Osmanlı'dan Kopma Süreci (Özet)

    Arnavutluk Osmanlı topraklarından kopan son Balkan ülkesidir. Balkanlarda ilk kez Müslüman bir unsur bağımsızlık ilan ederek Osmanlı'dan ayrılmıştır.

   II. Murat döneminden itibaren Arnavutluk için başlayan Osmanlı'nın mücadelesi, Arnavutluk'un milli kahramanı İskender Bey döneminde de devam etmişti. Sokullu Mehmet Paşa döneminde ise Osmanlılar, Arnavutluk fetihlerini tamamladı. Arnavutluk, yüzyıllarca Osmanlı'ya bağlı yaşadı. Arnavutluk coğrafyası, Türk ve Müslüman unsurların yoğunlaştığı bir bölge oldu.

    Milliyetçilik isyanının etkisi ile Osmanlı'dan kopan milletler Arnavutluk coğrafyasını tehdit etmeye başlayınca, Arnavutlar Osmanlı'nın kendilerini koruyamayacağı hissine kapıldılar. Balkan milletlerinin Arnavut topraklarına göz dikmesi, Avrupalı devletlerin kışkırtmaları gibi nedenlerle; Arnavut ulusal hareketi süreç içinde, hem kültürel hak istekleri hem de özerklik düşüncesinde yol aldı. Özellikle I. Meşrutiyet döneminden bağımsız oldukları 1912-1913 sürecine kadar faaliyetlerini sürdürdüler. 

   Osmanlı'nın parçalanması ve kendi güvenliğine fayda sağlamayacağı düşüncesi ile Arnavutluk, Osmanlı'dan kopma noktasına geldi. Çeşitli isteklerle birçok kez ayaklandılar. Hem Avrupalı ülkeler hem de Osmanlı'daki iç unsurlar bu ayaklanmalara ön ayak oldu. I. Balkan Savaşı'nın çıkması ve Osmanlı'nın büyük bir mağlubiyet alması ile Arnavutluk Osmanlı'nın elinden çıktı.


    İsmail Kemal Bey önderliğinde tüm Arnavut unsurlar, Arnavut Milli Kongresi'ni topladı. 28 Kasım 1912'de bağımsızlık karar aldılar. Geçici bir hükümet kurup başına İsmail Kemal Bey'i getirdiler. I. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı Devleti Arnavutluk'un bağımsız olduğunu tanımak zorunda kaldı (30 Mayıs 1913).

 Osmanlı'dan kopan Arnavutluk halkının önemli bir kısmı çizilen sınırların içine dahil olamadı. Osmanlı'nın da Balkanlarda söz geçireceği bir yer kalmadı. 

Konu ile ilgili Ayrıntılı Bilgi ve KAYNAKÇA İçin BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/arnavutlukun-osmanlidan-kopma-sureci.html

Osmanlı'dan Ayrılan Son Balkan Ülkesi Kimdir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlidan-ayrilan-son-balkan-ulkesi.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar