Ana içeriğe atla

Arnavutluk'un Osmanlı'dan Kopma Süreci (Özet)

    Arnavutluk Osmanlı topraklarından kopan son Balkan ülkesidir. Balkanlarda ilk kez Müslüman bir unsur bağımsızlık ilan ederek Osmanlı'dan ayrılmıştır.

   II. Murat döneminden itibaren Arnavutluk için başlayan Osmanlı'nın mücadelesi, Arnavutluk'un milli kahramanı İskender Bey döneminde de devam etmişti. Sokullu Mehmet Paşa döneminde ise Osmanlılar, Arnavutluk fetihlerini tamamladı. Arnavutluk, yüzyıllarca Osmanlı'ya bağlı yaşadı. Arnavutluk coğrafyası, Türk ve Müslüman unsurların yoğunlaştığı bir bölge oldu.

    Milliyetçilik isyanının etkisi ile Osmanlı'dan kopan milletler Arnavutluk coğrafyasını tehdit etmeye başlayınca, Arnavutlar Osmanlı'nın kendilerini koruyamayacağı hissine kapıldılar. Balkan milletlerinin Arnavut topraklarına göz dikmesi, Avrupalı devletlerin kışkırtmaları gibi nedenlerle; Arnavut ulusal hareketi süreç içinde, hem kültürel hak istekleri hem de özerklik düşüncesinde yol aldı. Özellikle I. Meşrutiyet döneminden bağımsız oldukları 1912-1913 sürecine kadar faaliyetlerini sürdürdüler. 

   Osmanlı'nın parçalanması ve kendi güvenliğine fayda sağlamayacağı düşüncesi ile Arnavutluk, Osmanlı'dan kopma noktasına geldi. Çeşitli isteklerle birçok kez ayaklandılar. Hem Avrupalı ülkeler hem de Osmanlı'daki iç unsurlar bu ayaklanmalara ön ayak oldu. I. Balkan Savaşı'nın çıkması ve Osmanlı'nın büyük bir mağlubiyet alması ile Arnavutluk Osmanlı'nın elinden çıktı.


    İsmail Kemal Bey önderliğinde tüm Arnavut unsurlar, Arnavut Milli Kongresi'ni topladı. 28 Kasım 1912'de bağımsızlık karar aldılar. Geçici bir hükümet kurup başına İsmail Kemal Bey'i getirdiler. I. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan Londra Anlaşması ile Osmanlı Devleti Arnavutluk'un bağımsız olduğunu tanımak zorunda kaldı (30 Mayıs 1913).

 Osmanlı'dan kopan Arnavutluk halkının önemli bir kısmı çizilen sınırların içine dahil olamadı. Osmanlı'nın da Balkanlarda söz geçireceği bir yer kalmadı. 

Konu ile ilgili Ayrıntılı Bilgi ve KAYNAKÇA İçin BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/arnavutlukun-osmanlidan-kopma-sureci.html

Osmanlı'dan Ayrılan Son Balkan Ülkesi Kimdir?Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/osmanlidan-ayrilan-son-balkan-ulkesi.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay