Restorasyon Dönemi (1815-1827) Nedir?

      1815 Viyana Kongresi ile Avrupa'yı Fransız İhtilali'nin fikirlerinden korumak, Monarşi düzeninin devamını sağlamak amacıyla Avrupalı büyük devletlerin gösterdiği çaba dönemine Restorasyon Dönemi (1815-1827) denir. Dönem, Viyana Kongresi ile başlar; Navarin Olayı ile sona erer. (Kimi kaynaklar Restorasyon Döneminin sonunu 1830 tarihi ile bitirir.) Bu dönem, çok uluslu imparatorlukların kendini muhafaza etme dönemidir.

    Viyana Kongresi süreci ile birlikte Avrupalı Devletler önce Kutsal İttfak oluşumunu meydana getirdiler. Sonra ise Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere birleşerek 20 Kasım 1815'te, Dörtlü İttfak oluşturarak Meternik sistemi uygulamaya başladı. Bu süreçten itibaren ''Restorasyon Dönemi'' başlamış oldu. 

   Restorasyon, sözcük anlamı olarak yeniden kurmak, düzenlemek demektir. Tarihte başka dönemler için de bu terim kullanılmıştır. Bahsi geçen Restorasyon Dönemi ise 1815-1827 arasında, Avrupa'da Napolyon'un işgal hareketleri ve Fransız Devrimi'nin monarşiler üzerindeki yıkıcı etkilerini saf dışı etme dönemidir. Bu dönemde Monarşi yönetimleri; yeniden düzen kurmaya ve statükolarını devam ettirmeye çalışırlar. Milliyetçi bir ihtilale karşı birlikte hareket edip, onu yok etmeye çalışırlar. Düzeni korumak için sertlik ve baskı yöntemlerini kullanmışlardır. Krallıklar, imparatorluklar korunmaya çalışılmış, ulus-devlet anlayışına karşı durulmuştur. Fakat Fransız İhtilali'nin kitleler üzerindeki gücü Meternik baskıyı süreç içerisinde kıracaktır. 

   Avusturya ve Prusya Meternik sistem nedeniyle Osmanlı toprak bütünlüğünden yana oldular. Osmanlı Devleti'nde Yunan (Rum) isyanı'na Avusturya Şansölyesi Metternich ve Prusya haricinde İngiltere, Rusya ve Fransa destek oldu. Bununla yetinmeyen İngiltere, Fransa ve Rusya 1827 Navarin Olayı ile Osmanlı donanmasını da yaktılar. Bu olay Meternik sistemin ve Restorasyon döneminin sona ermesine yol açtı.

→Daha Ayrıntılı bilgi için BKZ. Meternik Sistem Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/meternik-metternich-sistem-nedir.html

→Daha ayrıntılı bilgi için BKZ. Viyana Kongresi Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2020/06/viyana-kongresi-nedir.html


Yazar: Ali ÇİMEN
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?