Ana içeriğe atla

Kırım'ın Osmanlı'nın Elinden Kopma Süreci (Kronoloji- KPSS/YKS Özet)

21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması: Kırım bağımsız oldu. Halkı Osmanlı halifesine bağlandı.
   Osmanlı ile Rusya arasında yapılan bu anlaşma ile Kırım, siyasi olarak Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız oldu. Ancak dini bakımdan  Müslüman halkı Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı.
 → 21 Mart 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi: Osmanlı bir kez daha Kırım'ın bağımsızlığını kabul etti.
    Rusya ile yapılan bu sözleşme ile Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Anlaşması'nın şartlarını tekrar kabul etti. Kırım'ın bağımsızlığını tekrar onayladı. Kırım Hanı seçilirken halifenin onayı şart koşuldu.

→ 9 Temmuz 1783  Rusya Kırım'ı resmen ilhak ederek topraklarına kattı.

→8 Ocak 1784  Osmanlı Devleti, Kırım'ın ilhakını tanımak zorunda kaldı.

→10 Ocak 1792 Yaş Anlaşması: Kırım'ın Rus toprağı olduğunu Osmanlı bir kez daha resmen kabul etti.
   Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bu anlaşma ile daha önce yapılan Küçük Kaynarca Anlaşması ve Aynalıkavak Tenkihnamesi tekrar onaylandı. Kırım'ın Rusya'ya bağlı olduğu ve bölgede Osmanlı-Rus sınırı eskiden olduğu gibi kaldı.

Küçük Kaynarca Anlaşması-Ayrıca BKZ.↴

http://www.sessiztarih.net/2020/06/1774-kucuk-kaynarca-anlasmasi-maddeleri.html

Aynalıkavak Tenkihnamesi-Ayrıca BKZ.↴

http://www.sessiztarih.net/2019/07/aynalikavak-tenkihnamesi-nedir.html

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi