Aynalıkavak Tenkihnamesi Nedir?

21 Mart 1779 tarihinde Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalan bir sözleşme, anlaşmadır. Bu sözleşme ile Osmanlı Devleti; Küçük Kaynarca Anlaşması'nın şartlarını tekrar kabul etmiş, Çarlık Rusya'sına ticari imtiyazlar tanımış, Kırım'ın elden çıkmasına bir kez daha onay vermişti.

1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda hem Osmanlı hem de Rusya Kırım'ın bağımsızlığını kabul etmiş; Osmanlı'dan kopan Kırım'ın dini açıdan halifeye bağlı olmasında karar kılınmıştı. Fakat Çarlık Rusya; Şahin Giray'ı Kırım'a oldu-bitti ile han seçtirerek Kırım'ın içişlerine müdahalede bulunmuştu. Bu müdahalede temel amaç Kırım'ı Rusya'ya bağlamaktı.. Bu durum Kırım halkında hoşnutsuzluğa yol açtı. İç karışıklıklar çıktı. Kırım'da yaşayan Tatarlar isyan etti.  Bu tutum karşısında ise Osmanlı Devleti; Şahin Giray'ın kardeşi Selim Giray'ı destekledi ve onu han olarak tanıdı. Osmanlı-Rus ilişkileri yeniden gerilmeye başlamıştı. İsyanın sona ermesinden sonra ise taraf devletler bir araya gelerek Aynalıkavak Kasrında bir sözleşme imza ettiler.

21 Mart 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesine göre;

1- Küçük Kaynarca Anlaşması tekrar kabul edildi.

2- Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın hanlığını tanıdı.

3- Osmanlı Devleti Çarlık Rusya'ya ticari imtiyazlar verdi.

4. Kırım'a seçilecek han için halifenin onayı şart koşuldu. 

NOT: 1783'te Çarlık Rusya Kırım'ı topraklarına kattı. Böylece amacına ulaşmış oldu.Aynalıkavak Kasrı

Yorumlar