Ana içeriğe atla

Aynalıkavak Tenkihnamesi Nedir?

21 Mart 1779 tarihinde Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalan bir sözleşme, anlaşmadır. Bu sözleşme ile Osmanlı Devleti; Küçük Kaynarca Anlaşması'nın şartlarını tekrar kabul etmiş, Çarlık Rusya'sına ticari imtiyazlar tanımış, Kırım'ın elden çıkmasına bir kez daha onay vermişti.

1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda hem Osmanlı hem de Rusya Kırım'ın bağımsızlığını kabul etmiş; Osmanlı'dan kopan Kırım'ın dini açıdan halifeye bağlı olmasında karar kılınmıştı. Fakat Çarlık Rusya; Şahin Giray'ı Kırım'a oldu-bitti ile han seçtirerek Kırım'ın içişlerine müdahalede bulunmuştu. Bu müdahalede temel amaç Kırım'ı Rusya'ya bağlamaktı.. Bu durum Kırım halkında hoşnutsuzluğa yol açtı. İç karışıklıklar çıktı. Kırım'da yaşayan Tatarlar isyan etti.  Bu tutum karşısında ise Osmanlı Devleti; Şahin Giray'ın kardeşi Selim Giray'ı destekledi ve onu han olarak tanıdı. Osmanlı-Rus ilişkileri yeniden gerilmeye başlamıştı. İsyanın sona ermesinden sonra ise taraf devletler bir araya gelerek Aynalıkavak Kasrında bir sözleşme imza ettiler.

21 Mart 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesine göre;

1- Küçük Kaynarca Anlaşması tekrar kabul edildi.

2- Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın hanlığını tanıdı.

3- Osmanlı Devleti Çarlık Rusya'ya ticari imtiyazlar verdi.

4. Kırım'a seçilecek han için halifenin onayı şart koşuldu. 

NOT: 1783'te Çarlık Rusya Kırım'ı topraklarına kattı. Böylece amacına ulaşmış oldu.Aynalıkavak Kasrı

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd