Gülbank Duası / ÖZET

  Tekke âyinlerinde, saraylarda yapılan merâsimlerde, yeniçerilerin törenlerinde hep bir ağızdan yüksek sesle ve Türkçe okunan ilâhi ya da duâlara GÜLBANG (Gülbank) denir. 

   Yeniçeri Ocağı'nın merasimlerinde, Mehteran Takımı'nda, Mevlevi ve Bektaşi gibi bazı tarikatların dini törenlerinde, yağlı güreş etkinliklerinde, Ahilikteki çıraklık-kalfalık-ustalık törenlerinde Gülbank okunurdu. Ayrıca doğum, sünnet, okula başlama (Âmin Alayı), evlenme, cenaze, ad koyma gibi törenlerde de Gülbank geleneğine rastlanırdı.

Gülbank hakkındaki ayrıntılı bilgi için BKZ.→Gülbank Duası Nedir?

   
Ayrıca BKZ→Âmin Alayı Nedir?


  Yeniçeri Ocağı'nda söylenen Gülbank-ı Muhammedi çok gür bir ses ile coşkuyla söylenirdi. Yeniçeri Ocağı'nın Ulufe Töreni Gülbankı ise şöyledir:

''Bismişâh, Allâh Allâh
Celil-i Cebbâr, Mûin-i Settâr,
Hâlik-i Leyl-ü ven nehâr
Lâ-yezâl,zül-celâl Yek'dir Allâh yek,
Allâh'ın birliğine, küffârın körlüğüne
Ve Resûl-ü Enbiyâ, Peygamberimiz, Efendimiz,
Cenâb-ı Ahmed-i Muhammed Mustafa
Ve âl-i evlad-ı Resûl-i Müctebâ'nın imdadı
Rûhâniyetlerine,
Pîrân, mürşidân, âşıkân Gavse'l-Vâsılîn
Hamâle-i Kur'an Esseyyid Muhammed Hacı Bektaş Veli
Ve Güzeştegân-ı Pîrân ve ehl-i İslam ervâhına
Ve dest-gîrimüz Balım Sultan ayn-ı inâyetine
Hünkâr-ı İslam İbnü's-sultan
Bi'l-cümle İslamı necât, saadet ve selametine
Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüz altmışlar
Ve binbirler demine…
Nûr-ı Nebî, Kerem-i Ali, kerâmât-ı velî,
Gülbânk-i Muhammedî
Pirimiz, üstadımız, hünkârımız,
Kutbu'l-arfîn Hacı Bektaş Veli''


Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar