Âmin Alayı Nedir?

   Kısaca çocukların ilk okula başlama törenine halk arasındaki tabirle ''Âmin Alayı'' denir. Varlıklı kesim bu törene ''Bed-i Besmele Cemiyeti'' derdi. ''Dua Alayı'' tabiri de kullanılmıştı. Alaylar için özellikle pazartesi, perşembe ve kandil günleri seçilirdi. Çocuklar ilk mektebe başladığında bir motive etme aracı olarak ''Amin Alayı'' adıyla törenler düzenlenirdi.

     Özellikle orta halli aileler, erkek çocuklarını giydirir, fes takar; kız çocuklarına süsler takar. Mektebe doğru gidilir. Hocaya dua okutulurdu. Hoca ve kalfaya mendil ucuna bağlanmış bir kaç mecidiye verilir; çocuklara ise bir iki kuruş kadar verilirdi. İstanbul dışında bu tören yapıldığında çocuklara para yerine şeker, simit dağıtılırdı. Tören okulda ya da evde yapılırdı. Okulda yapıldığında akrabalar da gelirdi. Dualar, ilahiler okunur; hediyeler dağıtılır; lokmalar dökülürdü. Evde yapıldığında çocuklar evde toplanırlar, ilahilerle dışarıya çıkarlar ve bu alaya halk da katılırdı. Hoca, alayın en önünden yürürdü. Bevvap kafasının üstünde rahle taşırdı. Faytona ya da midilliye binip alaya katılanlar da olurdu. Gülbank duası çekilir, ilahiler okunur ve ilk ders olarak elif ( ا ) harfi okutulurdu. Çocuklar hocanın elini öper, hafızlar Kur'an okur; sonra da sofralara yemeğe geçilirdi.


  Amin Alayları töreni, aileleri ve çocukları okul için heveslendirirdi. Çocuklara okulu sevdirmek ve okula başlatmak için geleneksel hale getirilmiş iyi bir motivasyon örneğidir. Hali vakti yerinde olanlar, bu töreni düğün ciddiyetinde yapardı. Fakat fakir aileler de ise böyle bir tören genelde söz konusu değildi.
Âmin Alayları
Derleyen: ALi ÇİMEN

Kaynakça:
Süleyman KARACELİL, ''Din Eğitiminde Motivasyonun Önemi'', UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt XI, Sayı 4, 2013, sayfa 195.

Yukarıda adı geçen makalaye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.


Yorumlar