Ana içeriğe atla

Âmin Alayı Nedir?

   Kısaca çocukların ilk okula başlama törenine halk arasındaki tabirle ''Âmin Alayı'' denir. Varlıklı kesim bu törene ''Bed-i Besmele Cemiyeti'' derdi. ''Dua Alayı'' tabiri de kullanılmıştı. Alaylar için özellikle pazartesi, perşembe ve kandil günleri seçilirdi. Çocuklar ilk mektebe başladığında bir motive etme aracı olarak ''Amin Alayı'' adıyla törenler düzenlenirdi.

     Özellikle orta halli aileler, erkek çocuklarını giydirir, fes takar; kız çocuklarına süsler takar. Mektebe doğru gidilir. Hocaya dua okutulurdu. Hoca ve kalfaya mendil ucuna bağlanmış bir kaç mecidiye verilir; çocuklara ise bir iki kuruş kadar verilirdi. İstanbul dışında bu tören yapıldığında çocuklara para yerine şeker, simit dağıtılırdı. Tören okulda ya da evde yapılırdı. Okulda yapıldığında akrabalar da gelirdi. Dualar, ilahiler okunur; hediyeler dağıtılır; lokmalar dökülürdü. Evde yapıldığında çocuklar evde toplanırlar, ilahilerle dışarıya çıkarlar ve bu alaya halk da katılırdı. Hoca, alayın en önünden yürürdü. Bevvap kafasının üstünde rahle taşırdı. Faytona ya da midilliye binip alaya katılanlar da olurdu. Gülbank duası çekilir, ilahiler okunur ve ilk ders olarak elif ( ا ) harfi okutulurdu. Çocuklar hocanın elini öper, hafızlar Kur'an okur; sonra da sofralara yemeğe geçilirdi.


  Amin Alayları töreni, aileleri ve çocukları okul için heveslendirirdi. Çocuklara okulu sevdirmek ve okula başlatmak için geleneksel hale getirilmiş iyi bir motivasyon örneğidir. Hali vakti yerinde olanlar, bu töreni düğün ciddiyetinde yapardı. Fakat fakir aileler de ise böyle bir tören genelde söz konusu değildi.
Âmin Alayları
Derleyen: ALi ÇİMEN

Kaynakça:
Süleyman KARACELİL, ''Din Eğitiminde Motivasyonun Önemi'', UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Cilt XI, Sayı 4, 2013, sayfa 195.

Yukarıda adı geçen makalaye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd