Dağılma Döneminde Yurt İçi Seyahati Yapan Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

   İlk yurt içi seyahati gerçekleştiren Osmanlı padişahı II. Mahmut'tur. Sultan II. Mahmut'un sırasıyla oğlu Sultan Abdülmecid, oğlu Sultan Abdülaziz, torunu Sultan II. Abdülhamid, torunu Sultan V. Mehmet Reşat yurt içi gezileri yapan Osmanlı padişahlarıdır. 

Ayrıca BKZ→İlk yurt içi gezisine çıkan Osmanlı Padişahı
http://www.sessiztarih.net/2020/06/ilk-yurt-ici-gezisine-cikan-osmanli.html

  
II. Mahmut
   Bu  dönemde, sadece 93 günlük hükümdarlığı olan V. Murat ile son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin yurt içi gezisi yapmamıştır.V. Murat'ın sağlık sorunları yüzünden gitmediği ve tahtan çekildiğinden seyahat yapmaması olası bir durumdur. Padişah Vahdettin döneminde ise Osmanlı topraklarında Mondros Mütarekesi ile başlayacak işgallerin bu gezilere izin vermediği söylenebilir.

Ayrıca BKZ.→Dağılma Dönemi Osmanlı Padişahları
http://www.sessiztarih.net/2014/04/dagilma-donemi-osmanli-padisahlari.html


Sultan Abdülmecid


   Yurt içi seyahatlerin yapıldığı dönem; Osmanlı'nın yıkılmaya ve dağılmaya başladığı, bu yüzden bir çok alanda ıslahatların yapıldığı, ''Modernleşme ve Batılılaşma''nın son sürat gittiği bir dönemdir. Bu sebeple II. Mahmut ve onun iki oğlu ile iki torunu, yapılan yeniliklerin halka yansıması, halkın şikayetlerinin alınması ve bunlara çözüm bulunması gibi amaçlarla yurtta seyahata çıkmışlardır. Bu geziler Osmanlı üst düzey reformist bürokratlarının halka buluşması biçiminde de algılanabilir. Merkezi otoritenin görününür kılınması da bu kişilerin bir başka amacıdır. Geziler sırasında halka maddi yardımlarda bulunulmuştur. Gayri müslim cemaatlere de parasal yardımlar sağlanmıştır. Yurt içi geziler içinde sosyal, siyasal, askeri denetim, ekonomik ve kültürel nedenler barındırmıştır.

Sultan Abdülaziz


    Padişahlar, en çok İzmit ve Bursa'ya gitmişlerdir. Ayrıca Mısır'a giden ilk ve tek Osmanlı padişahı da Sultan Abdülaziz olmuştur. Sultan Abdülmecid'in 1859'daki Selanik gezisi de kayda değerdir. 1856 Islahat Fermanı sonrası Selanik'i ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı padişahı olmuştur. En çok yer gezen ise ilk yurt içi geziye çıkan II. Mahmuttur. 

Ayrıca BKZ.→Mısır'a seyahat eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı

http://www.sessiztarih.net/2020/06/misir-eyaletine-seyahat-eden-ilk-ve-tek.html


Sultan II. Abdülhamid

   Padişahların ziyaretlerini gerçekleştirdikleri Mısır ve Rumeli vilayetlerinin bir süre sonra Osmanlı topraklarından kopması da ayrıca tartışılması ve incelenmesi gereken bir konu olacaktır.
Sultan V. Mehmet Reşad


Derleyen: Ali ÇİMEN


KaynakçaMehmet MERCAN, ''Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi), ''Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, Eylül 2017, s.459-474.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.


Diren ÇAKILCI''UNUTULMUŞ BİR SEYÂHAT-İ HÜMÂYÛN: SULTAN ABDÜLMECİD’İN SELANİK ZİYARETİ'', Tarih Dergisi, Sayı 65, İstanbul 2917, s.63-98.

Yukarıda adı geçen makaleye genel ağ üzerinden ulaşmak için BKZ.

http://aves.akdeniz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=3833&NO=8


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?