Bilâd-ı Selâse Neresidir?

     Tarihte, İstanbul'daki Galata, Eyüp ve Üsküdar semtlerine Bilâd-ı Selâse denir. Üç şehir, üç memleket anlamlarında İstanbul'daki üç semti işaret eden Osmanlıca bir deyimdir. XX. yüzyıla kadar sıklıkla kullanılmış bir deyimdir. Fakat İstanbul, Edirne ve Bursa için de bu tabir çok az da olsa kullanıldı. 

    Osmanlı döneminde bu tabir, benzer ilmiye özellikleri gösteren kadılıklar için kullanılmıştı. Çünkü Bilâd-ı Selâse sınıfına giren kadılıklara yüksek derecede din alimi atanırdı. Buraya atanacak alim, müderrislikten sonraki üst rütbe olan Mevleviyyet (Mollalık) rütbesinde olmalıydı.

→''selase'' kavramı üzerinden Ayrıca BKZ.→ Elviye-i Selâse nedir?
http://www.sessiztarih.net/2016/01/elviye-i-selase-nedir.html

→''selase'' kavramı üzerinden Ayrıca BKZ.→Vilayat-ı Selâse Nedir? http://www.sessiztarih.net/2016/02/vilayat-i-selase-nedir.html


Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:


Ferit DEVELLİOĞLUOsmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi yayınları, Ankara, 2005, sayfa 104.

TDV İslam Ansiklopedisi, cilt VI, İstanbul 1992, s.151-152.

Yorumlar