Ana içeriğe atla

Osmanlı Devleti'ni Paylaşmak İçin Yapılan Gizli Anlaşmalar Özet

   9 Haziran 1908 Reval Görüşmelerinde İngiltere ve Çarlık Rusya kendi aralarında Almanya'ya karşı anlaşmaya karar verirken; bir taraftan da Osmanlı pastasından pay sohbeti yapmayı da ihmal etmediler. Bu süreç boyunca Osmanlı, büyük devletlerin masasında pay edilecek toprakları olan ''Hasta Adam''dı. Osmanlı Devleti'ni paylaşmak amaçlı yapılan gizli anlaşmaların büyük bir kısmı aşağıda özetlenmiştir:


↦Gizli BOĞAZLAR ( İSTANBUL) (10 Nisan 1915)


   İngiltere-Fransa-Çarlık Rusyası arasında  Rusları memnun etmek, onlara güven vermek amaçlı yapılmış bir gizli anlaşmadır. Buna göre; İstanbul dahil olmaz üzere Midye-Enez çizgisinden Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadarki topraklar ve boğazlar bölgesi Çarlık Rusyası'na bırakıldı.

↦Gizli LONDRA ANLAŞMASI (26 Nisan 1915)

   İtilaf Devletleri'nin İtalya'yı kendi yanlarına çekmek için  İngiltere'nin liderliğinde yaptıkları gizli bir anlaşmadır. İtalya anlaşmadan kısa bir süre sonra taraf değiştirerek anlaşma devletlerinin saflarına katıldı.

   Bu gizli anlaşmaya göre;

-Avusturya-Macaristan'ın İtalyanca konuşulan bölgeleri, Libya, Somali, Adriyatik Adaları, Dalmaçya Kıyıları, Rodos da dahil On İki Adalar İtalya'ya verilecek.

-Antalya ve Konya da dahil İzmir ve çevresi İtalyanlara verilecektir.

-Bingazi ve Derne bölgelerindeki Osmanlı hakları İtalya'ya geçecektir.

İtalya 25 Mayıs 1915'te savaşa dahil oldu. Savaş sonrası İtalya'ya İzmir ve çevresi verilmedi. İtalya, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı boyunca, İtilaf Devletlerine karşı mesafeli hareket etti. BKZ. http://www.sessiztarih.net/2014/04/kurtulus-savasina-italyanin-bakis-acisi.html


↦Gizli MAC-MAHON ANLAŞMASI (1915)

Hindistan Ticaret Yolu'nu güvenlik altına almak isteyen İngilizlerin Mısır Valisi Mac-Mahon ile Hicaz Emiri Hüseyin arasında yapılan gizli bir anlaşmadır. Buna göre;

Mekke'nin emiri Hüseyin Osmanlı'ya karşı ayaklanma başlatacak; İngiltere bu isyana destek verecek. Bu süreç sonrası Flistin ve Irak haricinde Arabistan Yarımadası'nda bağımsız bir Arap devleti kurulacaktı.

↦Gizli SYKES-PİCOT ANLAŞMASI (26 Nisan 1916)

  Osmanlı'yı paylaşmak için yapılan anlaşmalar içerisindeki en kapsamlı gizli anlaşmadır. Özellikle İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını cetvel cetvel paylaşmışlardı. Buna göre;

-Lübnan ve Suriye kıyısı Doğu Akdeniz Bölgesi, Urfa, Antep, Mardin, Diyarbakır ve Musul Fransa'ya bırakılacak

-Bağdat dahil olmaz üzere Güney Mezopotamya ve Ürdün İngiltere'ye bırakılcak.

-Boğazlar, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Sivas, Harput ve Diyarbakır'ın kuzeyi Çarlık Rusyasına bırakılacaktı. Fakat Rusya'nın savaş dışı kalma olasılığı gündeme gelince bu paylaşım planında değişiklik yapıldı. Yeni planda; Boğazların kontrolünü İngiltere ve Fransa aldı. Doğuda ise bir Ermeni devleti kurulması kararı alındı.

↦Gizli SAİNT- JEAN DE MAURİENNE ANTLAŞMASI (17 Nisan 1917)

İngiltere-Fransa-İtalya arasında imzalanan bu anlaşma, İtalya'nın Sykes-Picot'a tepkisi nedeniyle gerçekleşti.  İtalya'ya bu anlaşmada, İzmir dahil olmaz üzere Batı Anadolu'nun bırakılacağı bir kez daha tekrar edilmişti.

↦Gizli PETOGRAD SÖZLEŞMESİ (ST. PETERSBURG ANLAŞMASI) (1916)

   İngiltere-Fransa- Çarlık Rusya arasında imzalandı. Anlaşmaya göre; Sivas, Malatya, Kayseri doğusunda kalan yerler Fransa ve Çarlık Rusya arasında paylaşılacaktı.

↦BALFOUR DEKLARASYONU (2 Kasım 1917)


   İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyeceklerine dair bir deklarasyon yayımladı. Bunda amaç; ABD'nin ve ABD'deki Yahudi lobisinin desteğini sağlamaktı.

Ayrıca BKZ.↴BALFOUR DEKLARASYONU Nedir?
http://www.sessiztarih.net/2014/01/balfour-deklarasyonu-nedir.html

DİKKAT Çarlık Rusya'da iç karışıklıklar çıkıp çarlık yıkılıp yerine Sovyet Rusya kurulunca, Ruslar I. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Hatta başa gelen Bolşevik yöneticiler Çarlık Rusyasının yaptığı bütün gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna açıkladı. Bu durum İtilaf Devletleri terletmişti. Ortadoğu'da iç karışıklıklar çıkmış, İngilizler 1918'de yaptığı işgaller ile bu anlaşmaları geçersiz kılmaya çalışmıştır.


Derleyen: Ali ÇİMENYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay