Balfour Deklarasyonu Nedir?

Balfour (Belfaur) Deklarasyonu

2 Kasım 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un İsrail devleti kurulması amacıyla yayımladığı deklarasyondur. Bakan, bu bildirge  ile Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyeceklerini bildirmiştir. İngiltere’nin asıl amacı, ABD senatosundaki Yahudi lobisinin ve ABD’nin siyasi desteğini alabilmektir.

Arthur James Balfour
 Sykes-Picot gizli anlaşması ile İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ni kendi arasında paylaşmıştı. Peşine Mac-Mahon Anlaşması ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile gizli anlaşma yapılmış ve böylece Arap bölgelerine de bağımsızlık sözü verilmişti. Bu esnada bir taraftan Araplara yatırım yapan kurnaz İngiliz siyaseti bir taraftan da Yahudi lobisini kullanıyordu. Öyle ki bildiride yer alan; ülkede yaşayan diğer sakinlerin medeni ve dinsel haklarının korunması şartı, Araplar’ı küstürmemek üzerine kurulmuş usta siyasetin göstergesiydi.


İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist liderlerden Lord Rothschild’e 2 Kasım 1917’de gönderdiği bu mektup; Filistin’de bir Yahudi devleti varlığının sonuna kadar destekleneceğinin bir kanıtıydı. Nihayetinde tarihi süreç II. Dünya Savaşı sonucunda 1948’de resmen İsrail Devleti’nin kurulduğunu haber verdi.

Yorumlar