Ana içeriğe atla

Kurtuluş Savaşı'na İtalya'nın Bakış Açısı Nedir?

I. Dünya Savaşı'ndan önemli iç sorunlarla birlikte çıkan İtalya,  daha önce kendisine vaat edilen Batı Anadolu kıyılarının Paris Barış Konferası'nda Yunanlılar'a verilmesi üzerine İngiltere ile görüş ayrılığına düştü. İtilaf Devletleri arasındaki bu ilk fikir ayrılıkları İtalya'yı bu devletlere küstürdü. Anadolu'da güneybatı Anadolu kıyılarından Konya'ya kadar olan bir bölgeyi(Kuşadası, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Akşehir, Afyon, Malkara, Burdur, Antalya, Konya İstasyonu) denetim altına alan İtalyanlar, yaşadıkları bu anlaşmazlık yüzünden bahsi geçen bölgelerde el altından Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması ile işgal edilen bu bölgelerde İtalyanlar, Türk halkını Yunanlılar'a karşı bilinçlendirdiler. Yunan ordusu karşısındaki Kuvay-ı Milliye'ye yardım ettiler. 

İtalyanlar'ın Anadolu'daki işgali öyle bir hal aldı ki sanki Türkiye'nin dostuydular. Sanki Yunan- İngiliz işgali karşısında bu emperyalist oyuna karşı Türk halkını uyarmaya gelmişlerdi. İşte bu yüzden Kuvay-ı Milliye İtalyanlara karşı savaşmıyordu. İtalyanlar bunu yaparken tabiki kendi çıkarlarını düşünüyorlardı. 

21 Şubat- 12 Mart 1921 Londra Konferansı sonrası İtalyanlar, iyiden iyiye Türk dostu olmuşlardı. Türk siyasetini açıkça destekliyorlardı. Ekonomik çıkarlarını sağlayabilmek için halka Yunan- İngiliz düşmanlığı aşılarken köylülere iyi davranıyorlardı. Halktan alışveriş yaptıklarında daha fazla para bırakmaya çalışıyorlardı. Dispanserler açarak halka bedava sağlık hizmeti veriyorlardı. Yunan işgal bölgesinden gelen halka yardım ediyorlar, çiftçi ve tüccara kredi sağlıyor; posta teşkilatı kuruyor; okullar açıyorlardı. Bozuk yollar ve camiler onarılıyor; geçim sıkıntısı çeken halka maddi yardım sağlanıyordu.

İngilizlere duyulan tepki ve ekonomik çıkar sağlama isteği İtalyanlar'ın bu bakış açısına sahip olmasına neden oldu. II. İnönü Savaşı sonrası işgal alanlarını terk etmeye başlayan İtalya, Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos- 13 Eylül 1921) sonrası Türk- Fransız Ankara Anlaşması yapıldıktan sonra Anadolu'yu sessizce boşalttılar. Sonra da Türkiye'yi desteklemeyi sürdürdüler. İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Sforza'nın akıllı siyaseti belki de İtalya'yı kötü bir Anadolu macerasından kurtarmıştı. Tarihi çıkarlar TBMM ve İtalya'yı dostane ilişkilere sevk etmişti.

Kont Sforza

İtalyan İşgal Alanları

Yorumlar

  1. İtalya'nın işgal durumu için bakınız kaynak:http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-26/milli-mucadelede-italyan-isgalleri

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay