Faşizm Nedir? (Özet)

    Bir ulusun diğer uluslardan ırk, dil, kültür anlamında üstünlüğünü ifade eden; ulusun belli bir düzen ve disiplin içerisinde eğitilmesini gerekli kılan, aşırı milliyetçi, baskıcı, otoriter, anti demokratik yönetim sistemine genel olarak Faşizm denir. Faşizm, komünizme, liberalizme ve demokrasiye karşıdır.

    Liberalizmi ve demokrat parlementer düzeni reddeden faşizm I. ve II. Dünya Savaşı arasında başta İtalya, Almanya, İspanya gibi ülkelerde görülmüş bir yönetim biçimidir. Özellikle İtalyan General Benito Mussolini'nin İtalya'da 1922'de iktidara gelmesi, Adolf Hitler'in ve ırkçı Nazi Partisi'nin 1933'de Almanya'da iktidara gelmesi; II. Dünya Savaşı'nın çanlarının çalmasına neden olmuştu. Faşist devletlerin genişlemeci, yayılmacı siyasetleri başta Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere bir çok bölgeyi tehdit etmiş; bu düşüncenin sahipleri milyonlarca insanın kaderine etki etmişti.

İtalyan Sosyal Cumhuriyeti Sembolü
    Faşizmin ilkeleri İtalyan filozof Giovanni Gentile tarafından oluşturuldu. Faşizmin kökeni ucunda balta bulunan bir çubuk demetinden; adı Latince ''fasces'' sözcüğünden gelir. Bu sembol, Antik Roma yöneticilerinin geniş hükümet yetkisini ortaya koyardı. İtalya'da temelleri atılan faşizm ulusalcılığın bir sonucu olarak belirmişti. Ülkede yaşayan farklı kökendeki ulusları zorla İtalyanlaştırmaya dayanıyordu. Roma İmparatorluğu'nun tekrar diriltilmesini amaçlayan Faşizm, Afrika'yı sömürmeyi de ihmal etmemişti. Mussolini'nin Gentile'den etkilendiği gerçeği, iktidarı ele geçirdiği anda resmi ideolojiyi faşizm olarak tanımlaması ile netleşmekteydi. 

    Japon militarizmi, Belçika'da Reksizm, İspanya'da Peronizm ve Falanjizm, Portekiz'de Estado Novo (Yeni Devlet, Salazar Rejimi), Yugoslavya'da Ustaşa, Almanya'da Nasyonal Sosyalizm dünyada görülen diğer önemli faşizm örnekleriydi.

Nazi Sembolü
  Almanya'da Adolf Hitler ve Nazilerin saf Alman ırkını bozduğu gerekçesiyle Yahudileri soykırıma uğratması, ''Hayat Sahası'' programıyla hiçbir Alman'ın yaşamadığı bölgeleri ilhak etmesi, insanlar ve kültürler arası eşitliği reddetmesi faşizmin, ırkçılığın bir diğer örneğidir. 

Almanya'nın Hayat Sahası politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/almanyanin-hayat-sahasi-politikasi-ne.html


İtalya'nın Bizim Deniz (Mare Nostrum) Politikası Nedir? Ayrıca BKZ.↴
http://www.sessiztarih.net/2020/07/italyanin-bizim-deniz-mare-nostrum.html

Derleyen : Ali ÇİMEN

Yorumlar