IMF ve Dünya Bankası Nedir? Kısaca Bilgi

  1944'te ABD'de kurulan, 1947'de fiilen çalışmaya başlayan Uluslararası Para Fonudur. Orjinal adı International Monetary Fund'dur (IMF). 189 üye ülkeye sahiptir. 

IMF
 IMF; uluslararası parasal işbirliğini desteklemek, ekonomik istikrarı sağlamak, istihdamı teşvik etmek, yoksulluğu azaltmak, ülkelere güçlü ekonomi oluşturmaları için politik tavsiyeler vermek, ülkelere kredi sağlamak gibi amaçlar ile kurulmuştur. Merkezi Washington'dadır. Dünya Bankası ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde yer alır. 

 BM'nin özerk kuruluşlarından olan Dünya Bankası (World Bank- WB), IMF ile birlikte 1944'te kuruldu. 189 üye ülkeden oluşan Dünya Bankası (DB), üye ülkelerin uzun vadeli ekonomik kalkınmalarını ve yoksulluklarını önlemeyi amaçlar. Üye ülkelerin eğitim, sağlık, çevre, su ve elektrik gibi alt yapılarının geliştirilmesinde ve düzenlenmesinde teknik ve finansal destek sağlamaktadır. IMF'den farklı olarak uzun vadede ve üye ülkelerin finansal katkıları ile iş görür. Fakat DB ve IMF işbirliği halinde çalışır. Türkiye, üye ülkeler arasındadır.

Her iki enstitü de Bretton Woods Anlaşması ile kurulmuştur. BKZ.↴

 Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:
 
www.healthworldnews.net/dunya-bankasi-world-bank-wbnin-tarihcesi

www.healthworldnews.net/uluslararasi-para-fonu-imf-tarihcesi-ve-calismalari

www.hmb.gov.tr/dunya-bankasi-ve-uluslararasi-para-fonu-imf
  

Yorumlar