Ostpolitik Strateji Nedir? Kısaca Bilgi

    Almanca "Doğu Politikası" demek olan Ostpolitik; Soğuk Savaş Dönemi'nde, özellikle 1970'ten itibaren Federal Almanya Dış Politikasında başta Sovyetler ve Doğu Almanya olmak üzere Doğu Bloğu ülkeleri ve bu ülkeler ile ilişki kuran diğer ülkelerle başlatılan diyalog ve yumuşama politikasının adıdır. Ostpolitik Doktrin ile daha önce uygulanan ve Doğu Blokuyla ilişkileri tamamen koparmaya dayalı Hallstein Doktrininden vazgeçilmiştir.


 Ostpolitik Stratejinin uygulayıcısı, sosyal demokrat olan Şansölye (Başbakan) Willy Brandt'tır. Şansölye Brandt, Polonya'da 1970'de Varşova Anlaşması imzalandığında Nazilerin katliamına uğrayanlar anısına dikilen anıtın önünde dizlerinin üzerine çökmüş; böylece Ostpolitik anlayışın simgesi haline gelen bu olay ile Federal Almanya, dünya kamuoyunda barış gücü olarak anılmaya başlamıştır. Sovyetler, Soğu Almanya ve Doğu bloku ülkeleri ile yaptığı anlaşmalar ile politik ilişkileri diplomatik yollarla yumuşatmayı ve barış çabasını ortaya koymuştur.

  Ostpolitik, Federal Almanya'nın Batı Avrupacılık fikrinden ve ABD yanlılığından koptuğu anlamına gelmez. Federal Almanya'nın Almanya'nın birleşmesi iddiasından uzaklaştığı anlamına da gelmez. Tam aksine bu politika ile sabırla ve küçük adımlarla hareket edilerek istenilen sonuçlara süreç içerisinde varılmıştır. Ayrıca ABD ve Fransa gibi müttefikler de bu diplomatik iletişimlere sert tavırlar takınmamışlardır. 
 
  Ostpolitik, yumuşama döneminin dünyada oluşmasında devinim sağlamış, Federal Almanya'nın Batı Bloğundaki yerini sağlamlaştırmış, Almanya'nın birleşmesinde ve Avrupalılaşmasında sabırlı ve ustaca bir siyaset yaklaşımı olarak tarihteki yerini almıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

AYRINTILI BİLGİ VE KAYNAKÇA İÇİN BKZ.

Yorumlar