Ana içeriğe atla

Ostpolitik Strateji Nedir? Kısaca Bilgi

    Almanca "Doğu Politikası" demek olan Ostpolitik; Soğuk Savaş Dönemi'nde, özellikle 1970'ten itibaren Federal Almanya Dış Politikasında başta Sovyetler ve Doğu Almanya olmak üzere Doğu Bloğu ülkeleri ve bu ülkeler ile ilişki kuran diğer ülkelerle başlatılan diyalog ve yumuşama politikasının adıdır. Ostpolitik Doktrin ile daha önce uygulanan ve Doğu Blokuyla ilişkileri tamamen koparmaya dayalı Hallstein Doktrininden vazgeçilmiştir.


 Ostpolitik Stratejinin uygulayıcısı, sosyal demokrat olan Şansölye (Başbakan) Willy Brandt'tır. Şansölye Brandt, Polonya'da 1970'de Varşova Anlaşması imzalandığında Nazilerin katliamına uğrayanlar anısına dikilen anıtın önünde dizlerinin üzerine çökmüş; böylece Ostpolitik anlayışın simgesi haline gelen bu olay ile Federal Almanya, dünya kamuoyunda barış gücü olarak anılmaya başlamıştır. Sovyetler, Soğu Almanya ve Doğu bloku ülkeleri ile yaptığı anlaşmalar ile politik ilişkileri diplomatik yollarla yumuşatmayı ve barış çabasını ortaya koymuştur.

  Ostpolitik, Federal Almanya'nın Batı Avrupacılık fikrinden ve ABD yanlılığından koptuğu anlamına gelmez. Federal Almanya'nın Almanya'nın birleşmesi iddiasından uzaklaştığı anlamına da gelmez. Tam aksine bu politika ile sabırla ve küçük adımlarla hareket edilerek istenilen sonuçlara süreç içerisinde varılmıştır. Ayrıca ABD ve Fransa gibi müttefikler de bu diplomatik iletişimlere sert tavırlar takınmamışlardır. 
 
  Ostpolitik, yumuşama döneminin dünyada oluşmasında devinim sağlamış, Federal Almanya'nın Batı Bloğundaki yerini sağlamlaştırmış, Almanya'nın birleşmesinde ve Avrupalılaşmasında sabırlı ve ustaca bir siyaset yaklaşımı olarak tarihteki yerini almıştır.

Derleyen: Ali ÇİMEN

AYRINTILI BİLGİ VE KAYNAKÇA İÇİN BKZ.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Yurt Açan-Yurt Tutan-Yurt Kurtaran Savaşları Nedir?

Tarihte; Malazgirt Savaşı "Yurt Açan Savaş", Miryokefalon Savaşı "Yurt Tutan Savaş", Büyük Taarruz "Yurt Kurtaran Savaş", Dandanakan Savaşı "Devlet Kuran Savaş" olarak nitelendirilir.    26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Devleti ile Anadolu'ya egemen olan Bizans İmparatorluğu arasında Malazgirt Meydan Savaşı yapıldı. BSD Sultanı Alparslan'ın orduları Romen Diyojen'in Bizans Ordusunu hezimete uğrattı. Bu savaştan sonra Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başladı. " Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı."    11 Eylül 1176'da Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Denizli-Isparta arasındaki bölgede Miryokefalon  ( Myriokephalon)  Savaşı yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun bu savaştaki amacı Türkleri Anadolu'dan çıkarmaktı. ASD Sultanı II. Kılıç Arslan'ın orduları Bizans ordularını bozguna uğrattı. Böylece Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamay

Tevaif-i Mülük Devletler Ne Demektir?

   Abbasi Devleti'nin (750-1258) merkezi otoritesinin zayıflaması ve Abbasiler'e bağlı yöneticilerin (Emir'ül Umeralar) kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını ilan etmeleri ile ortaya çıkan feodal devletlere Tevaif-i Mülük Devletler denir. Tevaif'ül Mülük Devletler, Abbasiler'in çözülmesine ve parçalanmasına zemin hazırlamıştır.  Ayrıca BKZ. → Emir'ül Umera Nedir? ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/08/emirul-umera-nedir.html Tevaif-i Mülük Devletler    şunlardır: * Mısır 'da; - Tolunoğulları (Mısır'da kurulan ilk Türk- İslam Devleti) - İhşitler (Akşitler) (Mısır'da kurulan 2. Türk-İslam Devleti) Ayrıca BKZ. → Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti ↴ http://www.sessiztarih.net/2014/05/hicaza-egemen-olan-ilk-turk-devleti.html - Fatimiler (Şii Arap Devleti) * İran 'da; - Tahiriler - Saffariler - Büveyhoğulları * Horasan 'da; - Samanoğulları * Kuzey Afrika 'da; - Ağlebiler - İd