Osmanlı Tarihi'nde Cülûs Bahşişini İlk Kez Dağıtan-Gelenekleştiren ve Kaldıran Padişahlar Kimlerdir?

  Osmanlı Tarihinde cülûs bahşişini ilk kez dağıtan I. Bayezid (Yıldırım Bayezit), gelenek haline getiren II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet), kaldıran ise I. Abdülhamit'tir.

 Cülûs, padişahların tahta çıkma törenidir. Bu törenlerde padişahlar askerlere, saray görevlilerine ve din görevlilerine bahşiş dağıtırdı. Bahşiş ilk kez, I. Murat'ın 1389 I. Kosova Savaşı meydanında şehit olması üzerine hükümdarlığa geçen oğlu Yıldırım Bayezit tarafından Kapıkulu Askerlerine dağıtılmış oldu. Fatih Sultan Mehmet döneminde kanunlaştırıldı. I. Abdülhamid döneminde buna son verildi. 


Ayrıca BAKINIZ↴

Yorumlar