Osmanlı'da İlk Kez Cülûs Bahşişi Dağıtan Padişah Kimdir?

   Yıldırım Bayezit, Osmanlı Tarihinde ilk kez cülûs bahşişi dağıtan hükümdardır. Fatih Sultan Mehmet döneminde bu bahşiş, kanun haline getirilmiştir.

Yıldırım Bayezid
   Cülûs, padişahın tahta çıkma törenidir. Bu törende padişah Kapıkulu askerlerine, ulemaya, saray görevlilerine bahşiş dağıtırdı. Babası I. Murat'ın I. Kosova Savaşı (1389) alanında şehit olması üzerine yerine geçen I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) Osmanlı tarihinde ilk cülus bahşişini bu şartlarda dağıtmıştı. 

   Her padişah değişikliğinde bu bahşişin dağıtılması gelenek haline gelmiştir. Sadece I. Abdülhamit ve III. Selim dönemlerinde savaş süreci yaşandığından cülûs bahşişi verilmemiştir.

Derleyen: Ali ÇİMEN

Ayrıca Bakınız: Osmanlılarda İLK KEZ Culûs Dağıtan-Gelenekleştiren ve Kaldıran Padişahlar↴
http://www.sessiztarih.net/2021/01/osmanlida-culus-bahsisini-ilk-dagitan.html

Yıldırım Bayezid Cülûs Töreni

Yorumlar