Osmanlı Tarihinde Fatih Unvanlı Kişiler (KPSS-YKS)

 Fâtih kavramı; fetheden, açan anlamlarını taşımaktadır. Osmanlı Tarihinde bilinen en önemli Fâtih, İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fetheden II. Mehmet'tir (Fatih Sultan Mehmet). Fatih Sultan Mehmet için Ebu'l Feth (Fethin Babası) de denir. Diğer Fâtihler ise şöyle sıralanabilir:

Fatih Sultan Mehmet

Balkan Fatihi I. Murat

Eğri Fatihi →    III. Mehmet

Bağdat ve Revan Fatihi IV. Murat (Fâtih-i Bağdat)

Rumeli Fatihi Süleyman Paşa (Orhan Gazi'nin oğludur.)

Kanije Fatihi Damat İbrahim Paşa

Kıbrıs Fatihi → Lala Mustafa Paşa

Yemen ve Tunus Fatihi Gazi Sinan Paşa (Koca Sinan Paşa)

Estergon FatihiLala Mehmet Paşa

Çehrin Fatihi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Uyvâr, Kamaniçe, Podolya, Girit Fatihi → Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Mora I. Fatihi→ Gazi Turhan Bey

Mora II. FatihiDamat Ali Paşa (Şehit Ali Paşa)

NOT: İlk Osmanlı Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa ile Piyale Paşa'ya "Denizler Fatihi" diye hitap edilebilir.


Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Hüseyin SARIKAYA-Veysel GÖGER, "Mora'nın Yeniden Fethine Dair Osmanlıların Hazırladıkları Fetihnâme (1715)",Tarih Dergisi, Sayı 67 (2018/1), İstanbul 2018, s. 101-124

→Necdet SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak yay., İstanbul, 1999

TDV İslâm Ansiklopedisi, "Fetihname", Cilt:12, İstanbul 1995, s. 470-472.

→Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, 22. Baskı Ankara, 2005, s.252.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?