İyd-i (Îdî) Milli Bayramı Nedir? Kısaca Bilgi

  Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilanı dolayısıyla kutlanılan ilk milli bayramdır. Îdî Milli Bayramı; 10 Temmuz Hürriyet bayramı, Osmanlı İstiklal Bayramı gibi adlarla farklı kaynaklarda belirtilmektedir.

   23 Temmuz 1908'de (Rumi 10 Temmuz 1324) II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı ülkesinde yeniden hürriyet ilan edildi. Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açıldı. Halk, yönetimde yeniden söz sahibi oldu. Osmanlı'da yaşayan farklı unsurların Osmanlı'da eşit vatandaş statüsünde yaşama bilinci tazelendi. Bu bilinci korumak amacıyla 1909'dan itibaren her yıl Meşrutiyet'in kuruluş günü olan Rumi 10 Temmuz (Miladi 23 Temmuz) İyd-i Milli günü kabul edildi. 


   Bayram, Cumhuriyet döneminde de 1934'te kadar kutlandı. 1935 yılında ise çıkarılan kanunla bayram olarak kutlanması ve tatil günü ilan edilmesi kaldırıldı.

Ayrıntılı Bilgi ve Kaynakça İçin BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Yorumlar