Ana içeriğe atla

Hallstein Doktrini Nedir?

 Soğuk Savaş Dönemi'nde, 1955-1970 yılları arasında, Federal Almanya dış politikasında uygulanan, 1960'ların ortalarında zararları hissedilerek terk edilmeye başlanan, özünde Doğu Almanya ile diplomatik ilişki kuran tüm ülkeler ile diplomatik ilişkiyi tamamen koparmaya dayalı siyasi dış politika ilkesidir. Hallstein Doktrini, adını Federal Almanya'nın dışişleri müsteşarlarından Walter Hallstein'den alır. Doktrin Trans Atlantikçi (Batıcı-Amerikancı), Sovyet karşıtı dış politika anlayışının bir ürünü olarak değerlendirilebilir. 
  
Özet Anlatım İçin BKZ.↴

  II. Dünya Savaşı sonrası Almanya, Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılmıştı. Doğu Almanya Sovyet kontrolü altındaydı. Federal Almanya ise Şansölye Konrad Adenauer yönetiminde bağımsız, Batı dünyasında saygın, demokratik bir ülke konumuna gelmişti. Avrupalılaşmış bir Almanya yaratma düşüncesi içinde dış politikada hareket eden Federal Almanya, Doğu Alman Cumhuriyeti'nin (DDR) başka ülkelerce tanınmasına kesin bir biçimde karşı çıkıyor; bu durumu Almanya'nın birleşmesi davasına ihanet kabul ediyordu. Demokratik Almanya'yı (DDR) tanıyan ülkeler ile ilişkilerini bir çırpıda koparıyordu. Çünkü Federal Almanya, Alman topraklarının tek meşru temsilcisi olarak kendisini görüyordu. Bu süreçte Doğu Bloku ülkeleri ve Mısır da dahil olmak üzere Doğu Almanya'yı tanıyan bütün ülkeler ile ilişkilerini kopardı.  Hallstein Doktrini adı verilen bu sert dış politika  anlayışı; Batıcı Adenauer'in Almanya'nın Avrupalılaşması, AET'nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) güçlenmesi, Batı Avrupa'nın birleşmesi politikalarının doğal bir sonucuydu. Fakat 1960'ların ortalarında bu politikanın hayal kırıklığı olduğu Batı Almanların dış politika sahasının daralmasıyla anlaşıldı. Hallstein, yumuşamaya başladı. Doğu Almanya'yı tanımaya istekli ülkelere maddi destek tekliflerinde bulunuldu. Amaç dış politikadaki zararları azaltmaktı.
 
  Sosyal demokrat Willy Brandt'ın (asıl adı Herbert Ernst Frahm) Şansölye olması (1969-1974) ile Hallstein doktrini önce zayıfladı. Sonra da önemini kaybetti. Brandt, Hallstein doktrininin aksine Ostpolitik politika ile Doğu blokuna ve Sovyetlere karşı yumuşama ve diyalog kurma sürecine girdi. Böylece Hallstein Doktirin tamamen terkedildi. 1971'den itibaren Doğu Almanya ile imzalanan anlaşmalar bu durumun resmi kanıtı oldu.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Hüseyin EMİROĞLU, "1900-1998 Dönemi Almanya'nın Dış Politika Yönelimleri", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:27, Ekim 2002, s. 73-91.

→Dr. Mustafa AŞULA, "Hallstein Doktrini", www.tasam.org.tr,15 Mart 2010.

→Yaşar AYDIN,"Willy Brandt ve Almanya'nın Doğu Açılımı", https://www.perspektif.online, 7Aralık 2020.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz Batum'dur . Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'nda Sovyetler, TBMM'nin Misak-ı Milli sınırlarını tanımıştı. Ancak Sovyetler Birliği TBMM'nin daha önce Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarda belirlenen sınırı, Batum'un Gürcistan'a bırakılması şartıyla tanıdı. Gürcistan, Bolşevik rejiminin önemli uydu devletlerinden biri haline gelmişti. Lazistan'ın liman kenti Moskova Anlaşması ile Gürcülere bırakılmasına rağmen 20 Mart 1921'de Sovyetlerin ünlü Kızıl Ordu birlikleri, bölgedeki TBMM birliklerine saldırmış, hatta bir kısmını esir almıştı. Çünkü Moskova Anlaşması'nın haberi Batum'a ulaşmamıştı.  BATUM

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?

Örnek: Hicrî 1431 yılını Miladi Takvime Çevirme Aşamaları: I. Aşama : 1441 Hicrî yıl 33 sayısına bölünür. Çünkü 1 Hicri yıl yaklaşık 354 gündür. Hicrî takvim kamerî, yani aya dayalı düzenlenir. Güneşe dayalı düzenlenen Miladi Takvimde ise 1 miladi yıl yaklaşık 365 gündür. İki takvim arasında bir yıllık sürede 11 günlük fark görülür. Bu fark toplamda her 33 yılda 1 yıl olmuş olur. 1431/ 33 = 43,36...→ yaklaşık 43. Böylece 33 yılda 1 yıllık farktan 1431 yılda kaç yıl fark olduğu ortaya çıkar. II. Aşama :  Yukarıda çıkan sonuç, Hicri yıldan çıkarılır. 1431-43= 1388 Böylece Hicri Takvimin Miladi takvim ile arasındaki fark düzeltilmiş oldu. III. Aşama : Yukarıda çıkan sonuç yıl farkı alınmış hicri tarihtir. Son olarak bu sonuca iki takvim arasında 622 yıl farkı eklenir. Hicrî Takvim başlangıcı, İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti olayıdır. Bu olay Miladi 622'de olmuştur. 622 rakamı   iki takvim arasındaki yıl farkı

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

* Osmanlı Borçları Özet için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borc-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanli-borclari-dis-borclar-sorunu.html * Yabancı Okullar Özet bilgi için BKZ. ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/yabanci-okullar-sorunu-ozet.html Ayrıntı bilgi için BKZ.↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/osmanlidan-turkiyeye-yabanci-okullar.html * Hatay Sorunu * Bozkurt-Lotus Olayı Konu ayrıntısı için içeriğe BKZ↴ http://www.sessiztarih.net/2020/06/bozkurt-lotus-davasi-ve-onemi-nedir.html * Adana- Mersin Demiryolu'nun Millileştirilmesi