Hallstein Doktrini Nedir? Kısaca Bilgi

  Soğuk Savaş Dönemi'nde Batı Bloğu yanlısı Federal Almanya'nın Doğu Almanya'yı resmen tanıyan ülkelerle olan diplomatik ilişkisini kesmesini öngören Batı Almanya dış politikası temel ilkelerinden biri olan politikaya Hallstein Politikası denir.

  Doktrin, adını Federal Almanya'nın Dışişleri müsteşarlarından Walter Hallstein'den alır. Bu siyasi yaklaşım, Batıcı ve Sovyet karşıtı politikanın net göstergesidir. Hallstein politikası 1955 yılından itibaren 1960'lı yılların ortalarına kadar uygulandı. Doktrinin uygulandığı süreçte Doğu Bloğu ülkeleri başta olmak üzere ile birçok ülke ile diplomasi sahası daraldı. Sosyal Demokrat Willy Brandt şansölye (başbakan) olunca doktrin önemini kaybetti. Ostpolitik (Doğu Politikası) yaklaşımı önem kazandı. 1971'de Doğu Almanya ile anlaşmalar imzalanması ile resmen Hallstein Doktrininden vazgeçildi.

Hazırlayan Ali ÇİMEN

Ayrıntılı Anlatım ve KAYNAKÇA için BKZ.↴

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Misak-ı Milli'den Verilen İlk Taviz Neresidir?

Atatürk Dönemi Türkiye- Fransa Arasındaki Sorunlar Nelerdir?

Hicrî Takvim Miladi Takvime Nasıl Çevrilir?