6 Ocak 2021 Çarşamba

BSD'ye (Büyük Selçuklu Devleti) Başkentlik Yapmış Şehirler

Yorum Yap
Sponsor

 MervNişapur, Rey, İsfahan kentleri, Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış kentlerdir. 22 Nisan 1037'de Merv'de Çağrı Bey adına hutbe okutulduğu tarihçiler tarafından belirtilir. Böylece Selçuklular, devletlerini 1037'de Horasan Bölgesinde Merv kentinde kurmuşlardır. Merv Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk ve son başkenti kabul edilmelidir. Son Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer (Ahmet Sencer 1118-1157)  Merv kentini başkent olarak kullanmıştır. 
  
  Merv'den sonra Nişapur ve Rey (Tahran) kentleri daha sonraki süreçte ön plana çıkmıştır. Nişapur (1037-1043) ve Rey(Tahran-1043-1051) kentleri devlete başkentlik yapmıştır. İsfahan ise 1051-1157 yılları arasında başkentlik yapmıştır. Sultan Melikşah döneminde merkez Rey'den İsfahan'a taşınmıştır. Devlet kurulmadan önce, Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşılık (ordu komutanlığı) yapan Selçuk Bey döneminde Cend şehri (985-1037)merkez olarak kullanılmıştır.

Hazırlayan: Ali ÇİMEN

KAYNAKÇA:

→İlhan ERDEM, "Selçukluların İlk Dönemlerinde Merv Şehri ve Önemi (1035-1092), Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), C.35/S.60, 2016, s. 59-71.

→TDV İslam Ansiklopedisi, İsfahan, 22. Cilt, İstanbul, 2000.

Sponsor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder