Beyaz Güneş Olarak Bilinen Türk Devleti Kimdir? Kısaca Bilgi

    Mısır'da kurulan ikinci Türk Devleti Akşitler (İhşîdîler) "Beyaz Güneş" anlamına gelen Türk Devletidir.  Bir görüşe göre  Türkçe "ak" sözcüğü ile Farsça güneş anlamını taşıyan "şîd " sözcüklerinden birleşmesinden "Akşîd" ya da "İhşîd" türemiştir. İslam öncesi dönemden beri Sogd ve Fergana Hükümdarları bu ünvanı kullanmış; ünvan, daha sonra İhşîd hükümdarlarına verilmiştir.

   Akşitler 935-969 yılları arasında Mısır'da hüküm sürmüştür. Ayrıca Hicaz'a egemen olan ilk Türk-İslam Devletidir. Devletin kurucusu Abbasi İslam Devleti'nin Mısır Valisi olarak görevlendirdiği Ferganalı Muhammed Bin Togaç'tır. Mısır'da düzeni sağladığı için Abbasi Halifesi tarafından kendisine Melik-ül Mülk anlamına gelen "El İhşîd" ünvanı verilmiştir.


Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→TDV İslam Ansiklopedisi, İhşîd, 21. C., İstanbul, 2000, s. 550-551.

Yorumlar