Sefere Çıkan Son Osmanlı Padişahı Kimdir?

   Sultan II. Mustafa, Osmanlı ordusu ile sefere çıkan son Osmanlı Devleti padişahı olmuştur. 11 Eylül 1697 Osmanlı- Avusturya arasındaki Zenta Savaşı, son kez bir Osmanlı padişahının sefere çıkıp, katıldığı savaş olmuştur. Osmanlı Orduları bu savaşta bozguna uğramıştır. 

Levni'nin II. Mustafa Minyatürü

   Sultan II. Mustafa (1695-1703) tahta çıktığı sırada 1683 II. Viyana Bozgunundan beri süren Osmanlı- Kutsal İttfak Savaşları devam ediyordu. Sefer hazırlıkları yapan padişah, I. Avusturya Seferi'ne çıktı. Lugos Muharebesi ile başarı kazanarak "Gazi" unvanı aldı. II. Avusturya Seferine ise 1696'da çıktı. Ulaş Muharebesinde de galip geldi.  Fakat Sultan II. Mustafa çıktığı III. Avusturya Seferinde (1697) ağır bir mağlubiyet aldı. Zenta Muharebesinde ordusu ile büyük bozguna uğradı. 

  Kutsal İttfak ülkeleri Osmanlı'ya diğer cephelerde de üstün gelmeye başlayınca 1699 Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Devleti- Kutsal İttifak Savaşları sona erdi. Fakat Osmanlılar tarihinde ilk kez büyük çapta toprak kaybetti. Gerileme Dönemine girdi. Bundan sonra Edirne'deki saraya çekilen II. Mustafa, 1703 Edirne Olayı ile tahtan indirildi.

Edirne Olayı Nedir?Ayrıca BKZ.↴

Derleyen: Ali ÇİMEN

Kaynakça:

→Ord. Prof Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Büyük Osmanlı Taihi,III. Cilt, 6. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-XIII. Dizi, s.566-570.

→TDV İslam Ansiklopedisi, II. Mustafa, Cilt 31, İstanbul 2006, s.275-280.

Yorumlar